Zorgsector kan ‘zzp-verslaving’ doorbreken met gezondere roosters

De situatie waarbij de wens en voorwaarden van eigen medewerkers om meer te werken niet kan worden ingewilligd, maar er vervolgens wel ZZP’ers worden ingezet is onlogisch en leidt tot frustratie bij eigen medewerkers. Want door samen te werken met teams aan betere en gezondere roosters kan veel meer dan wordt wordt. Dat kost wel focus, anders durven denken en doen en een lange adem. Met Stichting Het Potentieel Pakken werken we met zorgorganisaties daaraan.

12 september 2023

Oud-topbestuurder Merel van Vroonhoven benoemt in haar column in de Volkskrant dat de ‘zzp-verslaving‘ in de zorgsector leidt tot verminderde organisatiebinding, lagere zorgkwaliteit en hogere kosten.

Bovendien is die ‘verslaafdheid’ een bron van frustratie voor vaste medewerkers, die door zzp’ers afgewezen onregelmatige werktijden en weekenddiensten simpelweg moeten accepteren. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel waarin meer medewerkers de zzp-markt betreden, het personeelstekort verergert, en de zorgsector zichzelf ondermijnt.

Toch zien we iets opmerkelijks: ruim 40 procent van de zorgmedewerkers staat open voor grotere contracten. Belangrijke voorwaarden zijn een prettig, gezond rooster en inspraak in het rooster. De huidige personeelstekorten maken dit echter uitdagend: roosters zijn moeilijk in te vullen en daardoor instabiel. Korte diensten en onregelmatige werktijden zijn eerder regel dan uitzondering, met last-minute wijzigingen en extra diensten voor medewerkers bovenop het hoge verzuim. Echt herstellen en opladen is dan een luxe.

Foto: Pexels