Schooldirecteur Eva Riem: “Urenuitbreiding is een kans om onze leraren te behouden”

Schooldirecteur Eva Riem deed met de 2e Daltonschool aan de HPP-pilot in het onderwijs. Ze zag het lerarentekort in Amsterdam-Centrum en -Zuid de afgelopen twee jaar plotseling toenemen. “Wij waren wat laat met het werven van nieuwe leraren. Andere scholen waren allang bezig met marketingacties en speciale bonussen.”

12 april 2023

Door Marleen Vos

“Leraren wilden altijd graag bij ons werken”, licht Riem toe, “totdat ook wij opeens merkten dat er nauwelijks reacties kwamen op vacatures.”

Riem deed met haar school mee aan de HPP-pilot in het primair onderwijs: een verkenning op het thema urenuitbreiding in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tijdens de pilot is met 3 schoolbesturen en 9 scholen een integrale veranderaanpak ontwikkeld voor het thema urenuitbreiding. Riem leerde onder meer hoe ze maatwerk kon bieden aan haar leraren, rekening houdend met hun wensen en behoeften.