Stel de open vraag: ‘wát heb jij nodig om meer te werken?’

Veranderen doe je zo

Lang niet alle zorgmedewerkers die meer willen werken, mogen dat van hun baas, bleek in november uit een FNV-enquête onder dik 11.000 zorgmedewerkers. Ondanks het grote personeelstekort. Toch zien wij potentieel voor grotere contracten, op papier en in de praktijk. Waar te beginnen als organisatie? Een aantal concrete tips.

20 december 2022

2400 van de ondervraagde zorgmedewerkers vroegen hun werkgever de afgelopen vijf jaar om meer uren. Daarvan kreeg 40% die niet – of minimaal. Een opmerkelijke mismatch! Maar de arbeidsmarkt is enorm in beweging. Wij zien dat organisaties vaak wél openstaan voor het mogelijk maken van grotere contracten.

Werkgevers hebben een cruciale rol om grotere contracten mogelijk te maken. Grootschalige verandering is nodig en daarin begeleiden wij organisaties. Dat doen we met heel concrete interventies, bijvoorbeeld met rooster- en HR-sessies en door dialoogsessies met medewerkers mogelijk te maken. En wat blijkt: er kan veel meer dan we denken…

Hoe zorg je dat mensen meer uren gaan werken?

Vooropgesteld: deeltijd is een diepgewortelde norm en die verander je niet even. We doen het echt samen met organisaties en maken grotere contracten een prioriteit. Heel veel organisaties zetten nog vol in op nieuwe mensen en zij-instromers, maar zien hun eigen mensen over het hoofd.

Werkplezier is voor de meeste medewerkers dé motivatie voor urenuitbreiding, meer nog dan een financiële prikkel. Mensen willen vooral meer werken als ze een prettig rooster hebben, aandacht van hun leidinggevende krijgen en eigen regie ervaren. Werkgevers beïnvloeden al deze factoren en kunnen hier bij wijze van spreken morgen mee aan de slag. Ze kosten wel focus, tijd en een lange adem. Dat is niet eenvoudig in een dagelijkse realiteit waarin het voor de meeste organisaties alle hens aan dek is om überhaupt de bezetting rond te krijgen.

Wij geven deze tips:

  • Maak grotere contracten een prioriteit. Medewerkers voelen zich zelden door hun werkgever gestimuleerd meer te werken, blijkt uit onderzoek.
  • Ga in gesprek met je medewerkers en stel een open vraag: ‘wat heb jij nodig om meer uren te werken?’. Contractgrootte is een persoonlijke afweging, wij pleiten ervoor dat dit een bewuste keuze is. De vraag moet niet zijn ‘wil je meer werken?’. Grote kans op ‘dan moet ik een extra dag werken, dat wil ik niet’ als antwoord. Terwijl het misschien wel mogelijk is 2 tot 4 uur extra op dezelfde dag te werken. Dan heb je een heel ander gesprek.
  • Denk in kleine stappen. Niet iedereen hoeft fulltime te werken. 2 tot 4 uur extra als extra stap is winst voor iedereen.
  • Ga aan de slag met de belemmeringen die je medewerkers tegenkomen. Belangrijke voorwaarden om meer te werken zijn vaak een prettig rooster, support van de leidinggevende en eigen regie. Bied maatwerk. Pak het rooster aan, bespreek wat wél mogelijk is.
  • Heb een open dialoog binnen teams: Je ziet dat mensen met elkaar in een team vaak onuitgesproken regels hebben zoals wie wanneer zijn vaste dag heeft. Soms hebben die afspraken onbedoelde negatieve gevolgen voor het hele team. Durf die te benoemen. Kijk ook creatief naar zorgmomenten. Benadruk de voordelen van een andere indeling voor het hele team. Zo lukt het vaak toch om tot langere diensten te komen.

Werken aan contractuitbreiding, waarbij de medewerker centraal staat, kan ook bijdragen aan zaken zoals betrokkenheid, verzuim en verloop. Resultaat op meerdere gebieden dus. En dit is ook de reden dat vrijwel alle organisaties na afloop van de samenwerking zelf doorgaan met dit thema.

Op NPO Radio 1 reageerde Wieteke Graven op het nieuws dat lang niet alle zorgmedewerkers die meer willen werken dat ook mogen van hun baas. 🔊 Beluister het hele fragment vanaf minuut 32’40 (28 november 2022)