Wat wij doen

Wij willen onderbenut potentieel inzetten voor het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken binnen organisaties, sectoren en de Nederlandse economie.

Allereerst begeleiden we organisaties en sectoren actief bij grootschalige verandering: we ontwikkelen een veranderaanpak op maat en ondersteunen bij de uitrol en opschaling. Dit doen we onder andere met intensieve verandertrajecten bij organisaties, bootcamps in de zorg en het primair onderwijs en een proeftuin in de kinderopvang.

Daarnaast vinden we het belangrijk onze kennis en ervaring vast te leggen en breed te delen zodat zoveel mogelijk partijen daar profijt van hebben. We organiseren hiervoor rondetafel-bijeenkomsten en themasessies, en publiceren eigen onderzoekrapporten en opinieartikelen. Systemische issues die we tegenkomen zetten we op de kaart bij de relevante spelers.

In alles wat we doen baseren we ons op een aantal heel praktische en concrete veranderinterventies die we in de praktijk hebben ontwikkeld en continu aanscherpen.