De loonkloof in de zorg: meer dan geld alleen

De Tweede Kamer verwierp onlangs een motie om 575 miljoen euro vrij te maken om de loonkloof van zorgpersoneel te dichten.

14 juni 2024

Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) diende de motie in om zorgverleners beter te belonen en hun loon dichter bij dat van vergelijkbare beroepen te brengen. Er was onvoldoende steun in de Kamer voor dit voorstel.

Zorgmedewerkers verdienen gemiddeld minder dan vergelijkbare beroepen. Onderzoek van werkgeversvereniging AWVN liet in december al zien dat de salarisachterstand van zorgmedewerkers in 2024 verder zou toenemen. CNV stelde zelfs dat de loonruimte voor zorgpersoneel verlaagd wordt in plaats van verhoogd.

Onderbelichte kansen

Uiteraard is het essentieel dat zorgmedewerkers conform inzet worden beloond. Maar de discussie is breder.

Een belangrijk knelpunt is de combinatie van lage lonen en weinig uren. Dit leidt tot financiële kwetsbaarheid voor veel zorgmedewerkers, met alle gevolgen van dien. Uitbreiding van contracturen, met aandacht voor werkplezier en roosters, kan een deel van de oplossing zijn. Uit onderzoek blijkt dat veel zorgmedewerkers hier wel voor openstaan.

Werkgevers kunnen hierin een cruciale rol spelen. Een leefbaar inkomen verbetert niet alleen de financiële positie van werknemers, maar helpt ook de grote, groeiende personeelstekorten op te lossen.

Maak het mogelijk én prettig

Een prettig rooster is een belangrijke voorwaarde om meer uren te werken. Korte diensten zijn de norm in de sector, en het creëren van langere diensten biedt bijvoorbeeld kansen. We organiseren hier op donderdag 4 juli een gratis webinar over.

Laten we inzetten op fatsoenlijke salarissen én voldoende uren. Dit creëert een win-win situatie voor iedereen. 

Steeds urgentere missie

Het Potentieel Pakken (HPP) zet zich in om de werkomstandigheden in de zorgsector te verbeteren door passende contracten, gezonde roosters en het bevorderen van het financieel welzijn van medewerkers te faciliteren.

  • We delen onze kennis en inzichten over de knelpunten in de zorg en de oplossingen die er zijn.
  • We helpen bij het ontwikkelen van passende oplossingen voor organisaties.
  • We begeleiden bij de implementatie van deze oplossingen.
  • We werken data-gedreven en focussen op concrete resultaten.
  • We geloven in de kracht van partnerschap en samenwerken.

Bronnen: