Afsluitende Bootcampdag van pilot urenuitbreiding primair onderwijs

Woensdag 25 januari was de afsluitende Bootcampdag van de pilot urenuitbreiding in het primair onderwijs.

Samen met schoolbesturen Tangent, OOadA en EduMare hebben we de kansen en belemmeringen rondom urenuitbreiding inzichtelijk gemaakt en onze aanpak op het thema urenuitbreiding verder aangescherpt.

26 januari 2023

Deze kansen, belemmeringen en onze aanpak staan in ons eindrapport van de pilot dat we aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de deelnemende schoolbesturen hebben overhandigd.

We kijken terug op een leerzame en succesvolle pilot. De deelnemers mochten in één woord aangeven waar zij bij het thema urenuitbreiding aan denken:

“Bewustwording, maatwerk, doorpakken, urgentie, denken in mogelijkheden, samenwerking en ALLES”

Dankzij de positieve energie in de groep en enthousiasme over de pilot zijn er al concrete plannen gemaakt om door te gaan met het thema en met elkaar te leren over bijvoorbeeld strategische personeelsplanning en werving en selectie.

Wij willen de bestuurders, HR-adviseurs en schoolleiders graag hartelijk bedanken.