Gratis lerarenopleiding? Er is ook potentieel voor urenuitbreiding

De Algemene Onderwijsbond (AOb) pleit voor gratis lerarenopleidingen om het lerarentekort aan te pakken. Een ambitieus idee, maar het lerarentekort vraagt om meer dan alleen nieuwe aanwas. HPP ziet ook kansen in het uitbreiden van werkuren bij bestaande onderwijsprofessionals.

11 januari 2024

Het nijpende lerarentekort

Het primair onderwijs kampt momenteel met een tekort van ongeveer 9700 leraren.

Voorzitter Tamar van Gelder van de Algemene Onderwijsbond (AOb) stelt voor om de lerarenopleiding gratis te maken om nieuwe aanwas te stimuleren.

HPP’s inzichten in urenuitbreiding

Een gratis lerarenopleiding zou nieuwe leraren kunnen lokken, maar urenuitbreiding biedt een snelle en directe oplossing. Dit is een aanpak die zowel het schoolbestuur als directeuren direct kunnen beïnvloeden.