12/20 Beantwoording Kamervragen

Over begrotingsbehandeling VWS '21

Op 3 december 2020 zijn de Kamervragen beantwoordt over de begrotingsbehandeling VWS voor 2021.

In zowel het antwoord van de minister voor Medische Zorg en Sport op de vraag van het Kamerlid Agema (PVV) over financiële barrières om meer uren te werken wordt onder andere de aanpak van de stichting Het Potentieel Pakken (HPP) benoemd als oplossing.

Ook in het antwoord van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister voor Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de vraag van het Kamerlid Sazias (50PLUS) over het aantrekkelijk maken van de zorg wordt HPP benoemd.

(Pagina 4 en 74)