Eerste HPP Bootcampdag in het primair onderwijs

We organiseerden deze maand de eerste Bootcampdag voor ons initiatief voor urenuitbreiding in het primair onderwijs.

13 oktober 2022

Deze Bootcamp Dag 1 maakt deel uit van onze proeftuin in het primair onderwijs, waar drie schoolbesturen met in totaal negen scholen aan meedoen.

De HPP Bootcamp heeft drie doelen:
– waardevolle inzichten en praktische handvatten delen op het thema urenuitbreiding,
– enthousiasmeren en inspireren om binnen eigen school/schoolbestuur aan de slag te gaan,
– kruisbestuiving creëren door ideeën en informatie uit te wisselen.

‘Feiten op tafel’

De afgelopen weken hebben we in de proeftuin per schoolbestuur ‘de feiten op tafel’ gelegd. Tijdens de eerste dag van de Bootcamp bespraken de deelnemers (projectmanagers vanuit de schoolbesturen, schoolleiders, HR-medewerkers en beleidsmedewerker van ) deze soms verrassende feiten. De deelnemers gingen enthousiast de deur uit om binnen de eigen school met urenuitbreiding aan de slag te gaan, dat belooft veel goeds.

Deelnemende scholen:

  • Onderwijsgroep EduMare
  • Tangent Basisscholen
  • Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Vanuit het ministerie van OCW nam beleidsmedewerker Jan Willem Hengeveld deel aan de Bootcamp en vanuit HPP waren Wieteke Graven, Jacqueline Sluijsmans, Pien van der Pol en Geraldine Septer erbij.