Contractuitbreiding: makkelijker gezegd dan gedaan

In de afgelopen jaren hebben wij veel geleerd over hoe we organisaties kunnen ondersteunen bij het realiseren van contractuitbreiding. Op deze pagina delen wij onze belangrijkste inzichten.

 

Het behalen van resultaten vraagt zowel om een effectieve aanpak als een focus op goede implementatie. Het is niet voldoende om medewerkers te informeren over de voordelen van grotere contracten of om hen eenmalig een aanbod te doen. Het gaat om een structurele verandering in de cultuur, de organisatie en de werkwijze van de sector.

 

Er is veel potentieel…

Wij hebben ervaren dat er veel potentieel is voor grotere contracten in de sectoren waar wij actief zijn.

Uit onderzoek blijkt dat veel medewerkers meer uren zouden willen werken als ze daar de mogelijkheid toe krijgen.

Ook is er veel vraag naar gekwalificeerd personeel in deze sectoren, zeker gezien de toenemende vergrijzing en complexiteit van de zorgvraag.

… maar deeltijd is hardnekkig

Toch zijn grotere contracten geen laaghangend fruit. In Nederland is deeltijdwerk diep ingesleten, zowel cultureel als op de arbeidsmarkt. Onze samenleving is in feite ingericht op deeltijdwerk, zoals kinderopvang, verlofregelingen en ons belastingstelsel.

Bovendien roept het thema deeltijd vaak sterke overtuigingen en meningen op: iedereen heeft zijn eigen ideeën op dit gebied, van de bestuurskamer tot de werkvloer. Bijvoorbeeld: ‘onze medewerkers toch niet meer willen werken’ of ‘dat kan niet binnen onze roosters’. 

Wij geloven dat een frisse blik op data en feiten kan helpen om die overtuigingen bespreekbaar te maken, en waar mogelijk te veranderen.