04/04/20 Kamerbrief IBO Deeltijd

In deze brief, die aan de eerste Kamer is aangeboden, reageert het kabinet op het onderzoek van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk. Het Potentieel Pakken wordt genoemd als voorbeeld van een initiatief om tot ‘best practices’ en oplossingsrichtingen voor deeltijdwerken te komen.

“Dit actiegerichte initiatief heeft samen met twee zorginstellingen en een breed scala aan partners een concrete aanpak ontwikkeld voor de deeltijdfactor en daarmee het tekort in de zorg. In 2020 wil ”Het Potentieel Pakken” dit werk voortzetten en opschaalbaar maken. Daarnaast wil ”Het Potentieel Pakken” een soortgelijke aanpak voor het onderwijs ontwikkelen. Hieraan verlenen de ministeriesvan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hun steun.”

(pagina 12 en 13)