Groei door meer uren: Groeifonds stimuleert duurzame contractuitbreiding

Het ‘Meer uren werkt!’-programma, een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en de Universiteit Utrecht, kreeg recent definitief groen licht vanuit het Nationaal Groeifonds. Het Groeifonds heeft voor de komende vijf jaar een bedrag van 30 miljoen euro toegezegd voor onderzoek, interventies en opschaling.

6 mei 2024

Als de activiteiten in de eerste vijf jaar effectief blijken, is een vervolgfinanciering beschikbaar van 45 miljoen euro voor nog eens vijf jaar.   

Samen met meer dan dertig partners waaronder TNO, de SER en diverse organisaties uit de zorg-, onderwijs- en kinderopvangsectoren, maakt Het Potentieel Pakken deel uit van het consortium dat dit programma ondersteunt.

Win-win

De Nederlandse deeltijdnorm is diepgeworteld. Verandering vereist visie, focus en een lange adem. Wij vinden het bemoedigend dat met dit programma een langetermijn-aanpak voor dit thema komt. Dat kan een win-win situatie opleveren voor medewerkers en werkgevers in een arbeidsmarkt die grote uitdagingen kent.    

Het programma ‘Meer uren werkt!’ markeert een belangrijke stap om de bestaande kansen verder te brengen. In de komende maanden zullen de details van het programma duidelijk worden. Op basis hiervan zullen wij samen met alle betrokken consortiumpartners kijken hoe wij de kennis, inzichten en ervaring die wij de afgelopen vijf jaar hebben opgedaan kunnen inzetten.