Onze initiatieven

Als stichting willen we door middel van een innovatieve opzet vrouwelijk talent inzetten als oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken, zoals voor de groeiende tekorten in de zorg en het onderwijs. Dit doen we door onconventionele samenwerkingen tot stand te brengen tussen (publieke) instellingen met een uitdaging op het gebied van de arbeidsmarkt en partijen (waaronder het bedrijfsleven, overheid en sociale partners) die hun kennis, ervaring en kunde willen aanwenden om dit probleem te helpen oplossen.

Contractuitbreiding in de Zorg is het eerste initiatief van onze stichting, gestart in mei 2019, en heeft als doel arbeidstekorten in de zorg terug te brengen door de deeltijdfactor, het gemiddeld aantal gewerkte uren van vrouwelijke werknemers in de zorg, te verhogen.