Onze initiatieven

Als stichting willen we in een innovatieve opzet initiatieven ontplooien waarbij we vrouwelijk talent inzetten als oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken zoals de groeiende tekorten in de zorg en het onderwijs, én het aantal vrouwen dat niet economisch zelfstandig is. Dit doen we door onconventionele samenwerkingen tot stand te brengen tussen (publieke) instellingen die met een uitdaging op het gebied van de arbeidsmarkt kampen en partijen (waaronder het bedrijfsleven, overheid en sociale partners) die hun kennis, ervaring en kunde willen aanwenden om dat probleem mee te helpen oplossen.

Contractuitbreiding in de Zorg is het eerste initiatief van onze stichting, gestart in mei 2019, en heeft als doel arbeidstekorten in de zorg terug te brengen door de deeltijdfactor, het gemiddeld aantal gewerkte uren van vrouwelijke werknemers in de zorg, te verhogen. Contractuitbreiding in het Onderwijs is ons tweede initiatief. In het voorjaar van 2020 hebben wij de kansen binnen het primair onderwijs verkend, gevolgd door het ontwikkelen van een aanpak.

Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zien wij nog genoeg kansen om vrouwelijk talent optimaal te benutten en nog meer Potentieel te Pakken. We hebben dan ook zeker de ambitie om op termijn nieuwe initiatieven te ontplooien.