Ons werk in de zorg

Met contractuitbreiding verkleinen we niet alleen de arbeidstekorten, maar stimuleren we ook de financiële zelfredzaamheid van werknemers. Onder mensen die nú al in de zorg werken ligt nog heel veel onderbenut potentieel.

 

Er zijn in de zorg enorme tekorten en tegelijkertijd is er veel belangstelling om meer uren te werken – mits onder goede voorwaarden. Er is vooral veel winst te behalen bij mensen met kleine contracten. Die zijn in de zorg de norm; de helft van de 1,3 miljoen zorgmedewerkers heeft een contract van minder dan 25 uur.

Geen laaghangend fruit

Om de ‘deeltijdnorm’ te doorbreken is grootschalige verandering nodig. Deeltijd zit diepgeworteld in ons systeem: alles is erop ingericht. Contractuitbreiding realiseren vraagt daarom tijd, focus en een lange adem. Ook binnen zorgorganisaties. Het gaat erom dat het voor degenen die dat al willen makkelijker en aantrekkelijker wordt gemaakt.

Wij geloven in intensieve ondersteuning bij verandering. Die bieden we onder meer met intensieve verandertrajecten en de HPP Bootcamp.

De insteek is drieledig: 

  • Medewerkers een bewuste keuze laten maken over hun contractgrootte 
  • Belemmeringen wegnemen voor degenen die meer willen werken 
  • Een vliegwiel voor verandering in gang zetten binnen de organisatie 

LEES OOK
Zet de verandering in gang in jouw zorgorganisatie: meld je nu aan voor een HPP-verandertraject

Een bewuste keuze

Contractuitbreiding betekent zeker niet ‘nu moet iedereen fulltime’. 2 tot 4 uur extra per week maakt al enorm verschil. Waarbij geldt: de beslissing om meer te gaan werken is altijd persoonlijk. We vinden het belangrijk dat dit een bewuste keuze is met een helder beeld van de gevolgen.

Ons werk in de praktijk bevestigt dat een aanzienlijk deel van de medewerkers openstaat voor een groter contract. Ongeveer 15 procent zou sowieso meer uren willen werken en zo’n 25 procent onder de juiste voorwaarden. De meestgenoemde zijn “werkplezier” en “het moet voldoende lonen”. Daar heb je een prettig rooster, persoonlijke aandacht en eigen regie voor nodig. Kortom, maatwerk. Werkgevers spelen een grote rol en kunnen bij wijze van spreken morgen al aan de slag. Hoe ingewikkeld dit ook is in de dagelijkse werkelijkheid waarin organisaties worstelen om hun bezetting rond te krijgen.

We zien dat financiële interesse stimuleren en inzicht geven in wat meer werken oplevert belangrijk zijn bij het aangaan van een groter contract. Het goede nieuws is dat werkgevers hiermee direct aan de slag kunnen gaan.

De kracht van integrale verandering 

We gaan onder meer aan de slag met rooster- en HR-processen. Roosters zijn vaak onhandig voor medewerkers, waardoor contractuitbreiding lastig is. Door samen met werkgevers én werknemers rond de tafel te gaan zitten, kunnen we het zo regelen dat dit wél mogelijk wordt. En doordat de medewerker centraal staat, heeft het HPP-traject ook vaak een positief effect op betrokkenheid, verzuim en verloop. Resultaat op meerdere gebieden en niveaus dus. 

  1. We begeleiden organisaties en sectoren actief bij grootschalige verandering. Met een op maat gemaakte veranderaanpak en ondersteuning bij de uitrol en opschaling. Dit doen we onder andere met intensieve verandertrajecten bij zorginstellingen en bootcamps in de zorg. Ook creëren we bewustwording onder zorgmedewerkers, bijvoorbeeld op het thema beloning met de WerkUrenBerekenaar, en de podcast Zorg & Zo;
  2. We delen kennis en ervaring, onder meer door rondetafel-bijeenkomsten en themasessies, eigen onderzoek, opinieartikelen en mediaoptredens. Systemische issues die we tegenkomen zetten we op de kaart bij de relevante spelers.

Onze manier van werken 

In alles wat we doen, werken we op basis van data en feiten, betrekken we de gehele organisatie en leggen de nadruk op actie. En we sturen altijd scherp op impact: van onze activiteiten tot onze individuele interventies. We definiëren impact, bepalen doelstellingen en meten voortdurend voortgang. Ook om zelf te leren wat er anders en beter kan. 

CiZ wordt financieel ondersteund door het ministerie van VWS voor de periode 2021-2024.