Ons werk in de zorg

Contractuitbreiding in de Zorg, het eerste initiatief van Het Potentieel Pakken (HPP), is gestart in 2019 en is erop gericht de deeltijdfactor, oftewel de gemiddelde contractgrootte, van medewerkers te vergroten. Grotere contracten hebben namelijk voordelen voor alle partijen: ze dragen bij aan het oplossen van de enorme personeelstekorten in de zorg, een grotere financiële zelfstandigheid van medewerkers en een hogere kwaliteit van zorg.

HPP heeft als ambitie contractuitbreiding in het DNA van de Nederlandse zorg te krijgen en doet dit door een viertal activiteiten:

CiZ wordt financieel ondersteund door het Ministerie van VWS voor de periode 2021-2024.