Ons werk in de zorg

HPP wil contractuitbreiding onderdeel maken van het DNA van de Nederlandse zorgsector. In deze sector zijn we in 2019 met ons eerste initiatief (Contractuitbreiding in de Zorg) gestart.

Op papier is er potentieel voor meer uren. Bijna de helft van de 1,3 miljoen zorgverleners heeft een contract van minder dan 25 uur. En ons werk in de praktijk bevestigt dat een aanzienlijk deel van de medewerkers open staat voor een groter contract. ~15% zou sowieso meer uren willen werken, ~25% onder de juiste voorwaarden. “Werkplezier” en “het moet voldoende lonen” zijn hiervoor de meest genoemde redenen.

Voordelen grotere contracten

Grotere contracten zijn gunstig voor medewerkers, cliënten én zorgorganisaties​.

  • Medewerkers worden financieel meer zelfredzaam en krijgen meer tijd en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling​. Ook zien we een positieve impact op verloop en verzuim​.
  • Cliënten zien vaker dezelfde gezichten aan hun bed, de zorgkwaliteit stijgt en het aantal overdrachtsmomenten neemt af.
  • Organisaties kunnen openstaande vacatures invullen, hun uitgaven aan PNIL (personeel niet in loondienst) terugdringen en worden een aantrekkelijkere werkgever​​,

Werkgevers cruciaal voor grotere contracten

Werkgevers spelen een doorslaggevende rol. Werkplezier hangt immers onder meer af van prettige roosters, support van de directe leidinggevende en de mogelijkheid tot flexibiliteit en eigen regie in het werk en de verdere loopbaan. We zien dat financiële interesse stimuleren en inzicht geven in wat meer werken oplevert belangrijk zijn bij het aangaan van een groter contract. Het goede nieuws: werkgevers kunnen hier bij wijze van spreken morgen al mee aan de slag.  

2 tot 4 uur extra

Dit begint bij het inzichtelijk maken en adresseren van (belemmerende) overtuigingen. Aan de kant van de medewerker, maar ook bij bestuurders, managers en HR. Zo betekent meer werken namelijk niet ‘nu moet iedereen fulltime’, 2 tot 4 uur extra per week kan namelijk al enorm verschil maken. Bovendien is de beslissing om meer te gaan werken altijd persoonlijk. Wel is van belang dat het een bewuste keuze is met een helder beeld van de gevolgen. Dat betekent ook aan de slag gaan met overtuigingen zoals ‘onze medewerkers toch niet meer willen werken’ en ‘dat kan niet binnen onze roosters’.  

Zo maakt HPP het verschil

  1. We begeleiden organisaties en sectoren actief bij grootschalige verandering. Met een op maat gemaakte veranderaanpak en ondersteuning bij de uitrol en opschaling. Dit doen we onder andere met intensieve verandertrajecten bij zorginstellingen en bootcamps in de zorg. Ook creëren we bewustwording onder zorgmedewerkers, bijvoorbeeld op het thema beloning met de WerkUrenBerekenaar, en de podcast Zorg & Zo;
  2. We delen kennis en ervaring, onder meer door rondetafel-bijeenkomsten en themasessies, eigen onderzoek, opinieartikelen en mediaoptredens. Systemische issues die we tegenkomen zetten we op de kaart bij de relevante spelers.

Geen laaghangend fruit

Een diepgewortelde norm kantelen kost tijd, focus en een lange adem. Ook binnen organisaties. Niet eenvoudig voor instellingen die in een negatieve spiraal zitten van tekorten, overvraagde medewerkers, dure flexkrachten en oplopende werkdruk. Met daardoor hoog verzuim en verloop en nog meer tekorten. Deze situatie lijkt een voorbode voor wat ons te wachten staat op de arbeidsmarkt in de komende jaren.  

CiZ wordt financieel ondersteund door het ministerie van VWS voor de periode 2021-2024.