15-01-2022 Zin in (meer) werk?!

Interview met Eveline Schipper, HR-adviseur en projectleider bij Woonzorgconcern IJsselheem

In oktober eindigde het project ‘Zin in (meer) werk?!’ bij IJsselheem. Dit was een mooie aanleiding om Eveline Schipper, HR-adviseur en projectleider bij Woonzorgconcern IJsselheem te vragen hoe zij het project heeft ervaren.

Zin in (meer) werk?! is een intensief verandertraject dat in samenwerking met stichting Het Potentieel Pakken (HPP) werd uitgevoerd bij twee locaties van Woonzorgconcern IJsselheem. IJsselheem biedt wijkverpleging, revalidatie en zorg op locaties in gemeente Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. Het project heeft als doel een aantrekkelijke werkgever te zijn door grotere contract aan te bieden en daarmee het potentieel van de aanwezige zorgmedewerkers beter te benutten. Maar ook de organisatie mee te nemen op het gebied van overtuigingen rondom het thema ‘contractuitbreiding’.

 Terugkijkend op de afgelopen projectperiode, vergelijkt Eveline het project met een sneltrein die bij verschillende stations stopt om uiteindelijk het eindstation te bereiken. “Juist omdat we samen met Het Potentieel Pakken alle stappen hebben doorlopen, is er nu goed zicht op de integrale aanpak van het project. Dit is heel waardevol voor de verdere aanpak binnen IJsselheem”, aldus Eveline.

In april startte het project Zin in (meer) werk?! bij verpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis en woonzorgcentrum Margaretha in Kampen. Eveline vertelt dat het project in de startfase inzicht gaf over hoe mensen binnen de organisatie over het onderwerp ‘contractuitbreiding’ dachten.  Medewerkers waren van mening dat ze ‘wel meer uren wilden werken, maar dit niet mochten’, het management gaf aan dat  ‘medewerkers niet meer uren wilden werken’ en roosteraars waren van mening dat ‘meer uren werken roostertechnisch niet mogelijk was’. Met deze inzichten ging het projectteam aan de slag.

De eerste projectfase bestond uit het opstellen van een valuecase. Dit is een waarde-onderzoek dat, onder andere, inzicht gaf in het percentage medewerkers dat openstaat om meer uren te werken en wat ze daarvoor nodig hebben. Uit deze valuecase kwam naar voren dat 20% van de medewerkers de verkenning voor meer uren aan wilden gaan en zelfs 30% van de medewerkers gelijk meer uren wilden gaan werken. “Deze inzichten gaven aan dat het zeker de moeite waard was om met het project verder te gaan”, zegt Eveline.

Na de valuecase volgde dialoogsessies, waar medewerkers met elkaar, op een laagdrempelige manier, in gesprek gingen over contractuitbreiding. Medewerkers die vervolgens meer uren wilden gaan werken, konden hierna in een 1-op-1 gesprek met de leidinggevende de contractuitbreiding regelen.

Natuurlijk moest er naast voorlichting aan medewerkers ook op organisatorisch gebied het nodige geregeld worden om grotere contracten ook daadwerkelijk mogelijk te maken, zoals het slim en effectief roosteren. Dit kwam in roostersessies aan bod. En ook het bestuur werd steeds meegenomen in de nog te nemen stappen.

Het resultaat? Op beide locaties is er contractuitbreiding gerealiseerd. En Woonzorgconcern IJsselheem gaat het project zelf voortzetten bij de andere locaties van de organisatie. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel.

Samenwerking met HPP
Tot slot geeft Eveline aan dat er tijdens het project met enorm veel energie is samengewerkt. “De samenwerking was laagdrempelig en als er een keer iets was, kon je het ook gewoon zeggen. Samen hebben we veel en goed werk afgeleverd!”.

Foto: feestelijke afsluiting traject Zin in (meer) werk?! bij Woonzorgconcern IJsselheem.