04/20 Interdepartementaal Beleids Onderzoek (IBO) Deeltijd

Het Potentieel Pakken wordt in het rapport “IBO Deeltijdwerk; De(el)tijd zal het leren. Van analyse naar beleid over deeltijd.” van het IBO genoemd als een ‘best practice’ om deeltijd en arbeidsmarkt krapte aan te pakken.

“Wanneer zich sectorspecifieke arbeidstekorten voordoen, zal linksom of rechtsom het werken in die sector aantrekkelijker moeten worden gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door de inhoud van het werk aan te passen om zo het werkplezier te vergroten of financieel beter te belonen in de vorm van een hoger salaris. Dit zal vooral mensen uit andere sectoren of studenten aantrekken, maar kan wellicht ook zittend personeel ertoe verleiden de arbeidsduur uit te breiden. Niet voor niets worden in de zorg en het onderwijs momenteel sectorspecifieke maatregelen genomen (zie bijlage 7) en is bijvoorbeeld onlangs de stichting Het Potentieel Pakken van start gegaan, die zich richt op het vergroten van de arbeidsduur van medewerkers in de zorg.”

(Pagina 63)