Bestuurder Anita Wydoodt: ‘Maak heilige huisjes bespreekbaar en vaar niet op je eigen mening of beeld’

Het personeelstekort raakt ook het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Steeds meer mensen werken minder uren. Dat leidt tot uitdagingen. “Deze ontwikkeling willen we stoppen”, zegt Anita Wydoodt, die als ETZ-bestuurder betrokken was bij het HPP-traject.

Door Juul van Tilburg

30 oktober 2023

Samen met stichting Het Potentieel Pakken onderzocht het ETZ de afgelopen maanden welke barrières verhinderen dat medewerkers die dat willen hun contract uitbreiden. Wat doet het ETZ als werkgever om belemmeringen weg te nemen? Deze vraag staat centraal tijdens dit traject.

Er is potentieel

Wydoodt benadrukt dat het vooral gaat om medewerkers die zelf graag meer uren willen werken, maar dat moeilijk kunnen combineren met hun privéleven. Ze moeten immers ook nog kinderen opvoeden, vriendschappen onderhouden, sporten en mantelzorg verlenen.

“Wat ik belangrijk vind als bestuurder, is dat wij als ziekenhuis kijken naar wat wíj kunnen doen om medewerkers in staat te stellen meer uren te werken.”