Een frisse blik op data en feiten

Een aantal verrassende inzichten uit de zorg

Het onderwerp deeltijd maakt vaak de tongen los. Niet alleen in de media zien we vaak twee “kampen”, hetzelfde is het geval binnen organisaties. Bestuurders, management, teamleiders, HR, planners/roosteraars én medewerkers op de vloer: iedereen heeft zijn eigen overtuigingen over wat wel en niet kan op dit thema. Of het nu gaat over het potentieel, beweegredenen, beloning, werkdruk etc.

Bij HPP geloven we erin dat een frisse blik op data en feiten kan helpen om die overtuigingen bespreekbaar te maken, en waar mogelijk te kantelen.

Dat doen we op een aantal manieren

  1. In de Value Case (een foto van de organisatie) kijken we op basis van personeelsdata, een enquête en interviews hoe het écht zit met de kansen en belemmeringen in een organisatie. De resultaten zorgen vaak voor verrassende inzichten en pittige discussies, en vormen daarmee een goed gedragen startpunt om aan de slag te gaan.
  2. We zetten doelstellingen en meten impact. Samen met organisaties maken we expliciet wat we met elkaar willen bereiken en waar mogelijk verbinden we daar stuurvariabelen aan, zoals het aantal grotere contracten, maar ook een grote bewustwording onder medewerkers. Gedurende het traject meten we in een impact-dashboard zowel wat we doen, maar dus ook wat het oplevert. Op basis daarvan kunnen we bijsturen.
  3. We leren van inzichten door alle kwantitatieve en kwalitatieve data die we in ons werk opdoen. Inmiddels hebben we enquêteresultaten van bijna 3.000 respondenten. Onze data-goeroe heeft deze samengebracht in een zogenaamde master dataset. Deze data, alsmede alle impact dashboard, leveren ons zeer waardevolle inzichten op over het thema deeltijd, maar dus ook over onze aanpak.