Dit is de Dialoogsessie: een open gesprek over financiële gezondheid

Veel zorgmedewerkers zijn door hun kleine deeltijdcontract financieel kwetsbaar. We zien in de praktijk dat veel medewerkers graag meer uren zouden willen werken om meer geld te verdienen, maar dit kan niet altijd of het gesprek wordt niet gevoerd. Bovendien bestaan er veel (soms ongegronde) overtuigingen met betrekking tot deeltijdwerk.

22 augustus 2023

Waarom een Dialoogsessie?

Het doel van de Dialoogsessie voor aanspreekpunten is een open gesprek voeren over het thema financiële gezondheid bij medewerkers en de rol van managers en coördinatoren in het vergroten hiervan.

Hoe staan de aanspreekpunten zelf tegenover het thema ‘financiële gezondheid’? Hoe zien zij hun rol om de financiële gezondheid van medewerkers te stimuleren? En wat hebben zij nodig om deze rol te pakken?

Met behulp van zorgvuldig geformuleerde stellingen, nationale en interne gegevens uit medewerkersenquêtes, gaan de deelnemers het gesprek aan. De sessie wordt begeleid door een projectmanager van stichting Het Potentieel Pakken.