07-04-2021 Rabobank: Meer personeel nodig? Benut mogelijkheden in je eigen zorgorganisatie!

Rabobank, partner van Het Potentieel Pakken (HPP), publiceerde op 6 april een artikel met als centraal thema: hoe los je als zorginstelling een deel van het personeelstekort op door betere inzet van je bestaande personeel. Het artikel biedt concrete handvatten om bij contractvergroting een omslag te maken van ‘lastig’ naar ‘hoe kan het wél’, geheel in lijn met het gedachtegoed van HPP.

Het is inspirerend om te zien dat Rabobank als financiële dienstverlener ook meedenkt en -doet op dit belangrijke strategische vraagstuk. Waardevolle support voor het HPP initiatief ‘Contractuitbreiding in de Zorg’!