Ons werk in het onderwijs

Het nijpende lerarentekort is een urgent probleem dat ongetwijfeld ook jouw school of schoolbestuur raakt. Naast de gangbare oplossingen zoals het werven van nieuwe leerkrachten, het inschakelen van zij-instromers en het gebruik van onderwijsassistenten, biedt urenuitbreiding van huidige medewerkers een veelbelovende en snel toepasbare oplossing.

Schoolbesturen en scholen kunnen hier direct invloed op uitoefenen én relatief snel resultaat zien.

Nieuwe trajecten in 2024

We hebben goed nieuws! Wij plannen in september weer een nieuwe reeks van de uitrol van onze veranderaanpak, waaraan meerdere schoolbesturen en scholen kunnen deelnemen. Deze trajecten zijn afgestemd op de formatiecyclus, om zo naadloos mogelijk bij jullie planning aan te sluiten.