Ons werk in het onderwijs

Eén van de oplossingen voor personeelstekorten die vaak wordt genoemd, is grotere contracten. Ook in het onderwijs. Zo noemen ministers Wiersma en Dijkgraaf in de lerarenstrategie van juli 2022 ‘grotere (arbeids)contracten’ als één van de vier prioriteiten voor het oplossen van het lerarentekort.

De landelijke cijfers laten het volgende zien

Op papier zijn er zeker kansen. Maar ‘meer uren werken’ is zeker geen laaghangend fruit, want deeltijd zit diepgeworteld in het Nederlandse systeem, zowel cultureel als op de arbeidsmarkt. Deze norm veranderen vraagt focus, tijd en een lange adem.