Ons werk in het onderwijs

Het grote, groeiende personeelstekort op de Nederlandse arbeidsmarkt is een veelbesproken onderwerp. Met name de tekorten in sectoren die ons allemaal raken, zoals de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Eén van de oplossingen voor deze tekorten die vaak genoemd wordt, is grotere contracten. Ook in de lerarenstrategie van de ministers Wiersma en Dijkgraaf van juli 2022 wordt ‘grotere (arbeids)contracten’ als één van de vier prioriteiten voor het oplossen van het lerarentekort genoemd.

De landelijke cijfers laten het volgende zien

Op papier zijn er zeker kansen. Maar ‘meer uren werken’ is zeker geen laaghangend fruit, want deeltijd zit diepgeworteld in het Nederlandse systeem, zowel cultureel als op de arbeidsmarkt. Deze norm veranderen vraagt focus, tijd en een lange adem.