Ons werk in het onderwijs

Net als de zorg kent het onderwijs grote, groeiende arbeidstekorten en wordt de sector gekenmerkt door kleine deeltijdbanen met een gemiddelde aanstelling van 28,8 uur. Genoeg reden om ook in deze sector te onderzoeken of en op welke manier grotere aanstellingen een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van personeelstekorten. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en in samenwerking met Lucas Onderwijs in Den Haag heeft HPP binnen proeftuinscholen een aanpak ontwikkeld rondom urenuitbreiding in het primair onderwijs (PO).

Onderwerpen:
1. Inzichten
2. Aanpak
3. Vervolgstappen
4. Oplossingen
5. Meer weten?

 

De cijfers laten het volgende zien