Internationale aandacht voor Het Potentieel Pakken

Het Potentieel Pakken (HPP) haalde onlangs de internationale pers. Voorzitter Wieteke Graven sprak met Deutsche Welle over de krapte op de Europese arbeidsmarkt en de groeiende trend van deeltijdwerk.

13 maart 2023

Meer werknemers, minder uren

Deutsche Welle onderzoekt de verschuiving in het arbeidspatroon in sommige van Europa’s welvarendste landen, waar meer mensen werken, maar voor minder uren. Met een generatie die de arbeidsmarkt verlaat, staan overheden en werkgevers voor de uitdaging om werk aantrekkelijker te maken.

“Hoewel de Europese beroepsbevolking groter is dan ooit, ervaren veel landen een tekort aan arbeidskrachten,” merkt journalist Steven Beardsly op. “Experts suggereren dat de oorzaak ligt in een fundamentele verandering: meer werknemers die simpelweg minder uren werken.”

Fundamenteel debat over toekomst van arbeid

Graven: “We ontmoeten mensen van rond de 50 die 18 uur per week werken, omdat ze twintig jaar geleden zo begonnen zijn en het nooit is veranderd.” Dit toont aan hoe genormaliseerd deeltijdwerk is.

Graven pleit voor een breder debat over de toekomst van werk. “Er is altijd een spanningsveld tussen individuele keuzes en de behoeften van de maatschappij”, zegt ze. “Ik denk dat dit een fundamenteel debat is dat gevoerd moet worden.”

Maartje Lak-Korsten, directeur van basisschool De Kleine Nicolaas in Amsterdam, beaamt dit: “Ik bespreek altijd met sollicitanten waarom ze vier dagen willen werken en wat ze nodig hebben om fulltime te werken. Ik leg de voordelen uit, voor henzelf en hun salaris op de lange termijn, zodat ze bewust zijn van hun keuzes en de gevolgen.”

De aanpak van HPP

HPP ondersteunt werkgevers bij het benutten van het potentieel van hun huidige werknemers door actieve ondersteuning, kennisdeling en op maat gemaakte interventies. HPP focust op sectoren met veel parttimecontracten en relatief lage lonen, zoals zorg, kinderopvang en onderwijs. “Werknemers in deze sectoren zijn vaak bereid om meer uren te werken, maar het wordt ze simpelweg niet gevraagd,” zegt Graven.

Voordelen van het potentieel pakken

Het benutten van dit potentieel biedt voordelen voor werknemers, organisaties en cliënten:

  • Hoger inkomen en pensioen, meer ontwikkelingskansen en meer zekerheid.
  • Minder personeelstekorten door afname van verzuim, verloop en door grotere contracten.
  • Betere beschikbaarheid van diensten en hogere kwaliteit van zorg

Trots

Bij HPP zijn we trots op de internationale erkenning voor ons werk en onze bijdrage aan het debat over deeltijdwerk. We hopen dat deze internationale aandacht meer mensen zal inspireren om na te denken over hun werksituatie.

Bekijk de video hier

Bekijk de volledige video hier voor meer inzichten en informatie.