Zuidwester pakt potentieel: succesvol traject afgerond

Zorgorganisatie Zuidwester heeft met succes een intensief verandertraject afgerond, gericht op het verbeteren van roosters, het verminderen van personeelstekorten en het vergroten van contracten voor vaste medewerkers.

12 juni 2024

Het traject, dat in december 2023 van start ging, had twee belangrijke doelstellingen:

  1. Prettigere en gezondere roosters: Langere diensten creëren, meer team-overstijgend werken mogelijk maken, en het combineren van wonen en dagbesteding.
  2. Het verminderen van personeelstekorten door onder vaste medewerkers kleine deeltijdcontracten te vergroten.

Met succes: maar liefst 51% van de medewerkers in de regio’s Zeeland en Goeree-Overflakkee gaf aan open te staan voor een groter contract. Door te denken in mogelijkheden zijn de eerste stappen gezet om grotere contracten praktisch mogelijk te maken.
Na zes maanden is al 16% contractuitbreiding gerealiseerd dankzij individuele gesprekken met medewerkers.

Enthousiaste reacties van deelnemers aan het traject