Financieel sterk door werk

We hebben in 2023 de krachten gebundeld met WOMEN INC. en Bureau Clara Wichmann in de strategische alliantie ‘Financieel Sterk door Werk’. Ons doel is de duurzame financiële onafhankelijkheid van vrouwen met een praktische achtergrond verbeteren, een groep die vaak over het hoofd wordt gezien in discussies over werk en inkomen.

15 maart 2024

Slechts 40% van deze vrouwen verdient genoeg om zelfstandig (of voor hun kinderen) te zorgen. Velen werken in de sectoren zorg, kinderopvang en schoonmaak, waar parttime werk en lage lonen de norm zijn.

“In deze sectoren werken niet alleen veel vrouwen, het werk dat zij doen zorgt ervoor dat andere mensen überhaupt kunnen werken. Ze nemen namelijk veel onbetaalde zorgtaken weg. Denk aan de zorg voor kinderen, ouderen, maar ook mantelzorgtaken. Daarom is het goed draaien van deze sectoren belangrijk voor iedereen.”

Belemmeringen doorbreken

We weten dat veel werknemers in deze sectoren graag meer uren willen werken, maar moeten dealen met onregelmatige roosters en hoge werkdruk.

Onze alliantie streeft ernaar deze belemmeringen weg te nemen en te zorgen voor een toekomst waarin deze vrouwen kunnen rekenen op stabiel inkomen uit werk dat aansluit bij hun wensen en mogelijkheden, inclusief eerlijke arbeidsvoorwaarden en een gezonde werk-privé balans.

Directe betrokkenheid

Minister Robbert Dijkgraaf (OCW) belicht de inzet van programmamanager Joline Heusinkveld (WOMEN INC.): “Financiële onafhankelijkheid is essentieel voor vrouwenemancipatie. Het gaat om bestaanszekerheid”, vertelt ze in een interview voor de rubriek ‘Werk in Uitvoering’.

Essentieel is de betrokkenheid van de doelgroep bij onze missie. Een zeggenschapsmodel met directe lijnen naar de doelgroep helpt ons richting te bepalen en zorgt voor een inclusieve aanpak.

Samenwerking voor verandering

Deze vijfjarige samenwerking wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en loopt tot 2027.

Joline benadrukt: “We hebben het over systeemveranderingen over de hele linie. Dus wat politiek en werkgevers kunnen doen. Dat gaat niet van vandaag op morgen en is ook niet in een jaar geregeld. Het is belangrijk dat we ons hier een aantal jaren op kunnen inzetten en misschien nog wel langer.”