Er is potentieel voor urenuitbreiding in het primair onderwijs. Nu is het zaak om door te pakken

Er is interesse onder onderwijsprofessionals om meer uren te werken, zij het onder bepaalde voorwaarden. Dat blijkt uit de recent afgeronde HPP-pilot in het primair onderwijs. Nu is het zaak om door te pakken: binnen de deelnemende schoolbesturen en scholen én binnen de sector.

17 februari 2023

Borg het thema urenuitbreiding structureel in beleid en processen, is daarom het dringende advies van stichting Het Potentieel Pakken aan bestuurders, HR-adviseurs en schoolleiders.

Insteek: bewuste keuze

We zien potentieel voor urenuitbreiding in het primair onderwijs; op papier én in de praktijk.

De insteek van onze integrale veranderaanpak is dat onderwijsprofessionals een bewuste keuze maken hoeveel uren ze willen werken, met een duidelijk beeld van de gevolgen op de korte en langere termijn. Verder nemen we eventuele belemmeringen weg voor wie meer uren wil werken. Ten slotte zetten we een vliegwiel voor verandering in gang binnen het schoolbestuur en de scholen.