Ja, er is potentieel voor urenuitbreiding in het primair onderwijs. Nu is het zaak om door te pakken

Er is interesse onder onderwijsprofessionals om meer uren te werken, zij het onder bepaalde voorwaarden. Dat blijkt uit onze recent afgeronde HPP-pilot in het primair onderwijs. Nu is het zaak om door te pakken: binnen de deelnemende schoolbesturen en scholen én binnen de sector.

Borg het thema urenuitbreiding structureel in beleid en processen, is daarom ons dringende advies aan bestuurders, HR-adviseurs en schoolleiders.

Insteek: bewuste keuze

We zien potentieel voor urenuitbreiding in het primair onderwijs; op papier én in de praktijk.

Lees in ons eindrapport welke kansen en belemmeringen wij zien rondom urenuitbreiding in het primair onderwijs. 

De insteek van onze integrale veranderaanpak is dat onderwijsprofessionals een bewuste keuze maken hoeveel uren ze willen werken, met een duidelijk beeld van de gevolgen op de korte en langere termijn. Verder nemen we eventuele belemmeringen weg voor wie meer uren wil werken. Ten slotte zetten we een vliegwiel voor verandering in gang binnen het schoolbestuur en de scholen.

(Verborgen) tekorten in de proeftuin

De afgelopen zes maanden hebben we de integrale veranderaanpak voor de gehele PO-sector verder aangescherpt in een pilot, in samenwerking met drie schoolbesturen en negen basisscholen. Dit deden we in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

In de pilot werkten we samen met de organisaties EduMare, OOadA en Tangent. De schoolbesturen kampen met (verborgen) tekorten en wilden om die reden graag aan de slag met grotere aanstellingen. Binnen de pilotscholen lag de gemiddelde deeltijdfactor onder het landelijk gemiddelde van 0,73 fte en had meer dan de helft van de leraren een aanstelling van minder dan 25 uur.

 

Landelijk zien we ook potentieel in het primair onderwijs: