Uitdaging in de zorg: het zomerrooster rond krijgen

Zie in de zorg het zomerrooster maar eens rond te krijgen. Een stevige uitdaging, zeker als je het héle jaar al met tekorten worstelt. Bemiddelingsbureaus spelen hier slim op in en adverteren nu actief voor het inhuren van zzp’ers om de lacunes op te vullen.

22 juni 2023

Hoewel dit een goede oplossing is om het vaste personeel tijdelijk te ontlasten, leggen we in dit artikel uit waarom het lonend is om contractuitbreiding onder het huidige personeel te realiseren.

Opmerkelijke mismatch

In de zorg bestaat een opmerkelijke mismatch: stijgende personeelstekorten, een afnemend aantal werknemers dat financieel zelfredzaam is, maar óók een diepgewortelde cultuur van deeltijdwerk. Zo heeft bijna de helft van de 1,3 miljoen zorgmedewerkers een contract van minder dan 25 uur.

Zorgorganisaties leunen steeds meer op zzp’ers. Het aantal zelfstandige zorgprofessionals is in vergelijking met vijf jaar geleden met bijna 50 procent gestegen (bron: kvk.nl). In de ouderenzorg gaat bijna 10 procent van de totale personeelskosten van 16,1 miljard euro naar personeel dat niet in loondienst is (PNIL), zoals zzp’ers en uitzendkrachten (bron: Actiz, in opdracht van Intrakoop).

Hoewel zzp’ers natuurlijk een belangrijk vangnet vormen voor voor ‘ziek, piek en vakantie’, is het niet wenselijk dat een zorgteam structureel afhankelijk is van zzp’ers (sommige teams draaien voor 25% op zzp’ers).

Fotobron: Pexels

De oplossing: uitbreiding van contracten

Contractuitbreiding vormt een belangrijke oplossing, zowel voor de personeelstekorten als voor het bevorderen van financiële zelfredzaamheid. Potentieel is er, op papier én in de praktijk. Ons werk laat zien dat een aanzienlijk deel van de medewerkers openstaat voor een groter contract. Ongeveer 15% zou sowieso meer uren willen werken, terwijl zo’n 25% dit onder de juiste voorwaarden overweegt. “Werkplezier” en “het moet voldoende lonen” worden het vaakst genoemd als redenen.

Onderbenut potentieel
Werkgevers spelen een cruciale rol bij het mogelijk maken van contractuitbreiding voor medewerkers. Ondanks de enorme arbeidstekorten zijn nog lang niet alle werkgevers hiermee actief bezig.

Opvallend genoeg blijkt uit een recente enquête van FNV dat lang niet iedereen die graag meer zou willen werken, daadwerkelijk meer uren aangeboden krijgt. Bovendien blijkt dat wanneer werkgevers wel positief reageren, de roosters vaak een uitdaging vormen. Een medewerker kan bijvoorbeeld vaak niet aaneengesloten 8 uur werken, maar wordt gevraagd om ’s ochtends én ’s avonds te werken (een “gebroken” dienst).

Door ervoor te zorgen dat medewerkers die meer willen werken, ook meer kúnnen werken, bijvoorbeeld door langere en aaneengesloten diensten te creëren, kunnen openstaande diensten (gedeeltelijk) worden ingevuld met het bestaande talent binnen de organisatie.