Verandering begint bij communicatie: tips voor de juiste boodschap en toon

Ontwikkel een aansprekend veranderverhaal

Veel medewerkers staan open voor meer uren werken. Goed nieuws toch, in tijden van grote tekorten? Desondanks is contractuitbreiding vaak geen populair onderwerp binnen organisaties. Effectieve communicatie is daarom essentieel om grotere contracten te realiseren.

11 mei 2023

Contractuitbreiding leeft als thema meestal niet binnen organisaties: medewerkers horen er zelden over. Vaak wordt het gezien als één van de vele initiatieven die lang niet altijd succesvol geïmplementeerd worden. Bovendien denken veel medewerkers, op basis van eerdere ervaringen, dat grotere contracten niet eens wenselijk zijn.

In onze intensieve verandertrajecten besteden we daarom veel aandacht aan effectieve communicatie. Hoe krijg je de juiste boodschap over het thema contractuitbreiding over de bühne in jouw organisatie?

Van hart naar hoofd

Succesvolle verandering gebeurt op drie niveaus

  • Hoofd begrijpen
  • Hart – erin geloven
  • Handen – juiste middelen hebben om in actie te komen

Bouwstenen in het verandertraject

​Met een overtuigend veranderverhaal maken we de stap naar ’hart’: mensen enthousiasmeren en laten geloven in de verandering. ​

Wat is het doel?

Een overtuigend verhaal is een heldere, boeiende uitleg van de verandering die je als organisatie wilt doorvoeren rondom contractuitbreiding: waarom is het nodig, hoe ga je het aanpakken en wat levert het op? Het veranderverhaal vormt de basis voor alle (communicatie)middelen die je inzet tijdens het verandertraject. Zo zorg je ervoor dat iedereen hetzelfde verhaal hoort.

Wie wil je bereiken?

Daarvoor moet je eerst scherp krijgen wie je met het verhaal over grotere contracten wil bereiken: hoe staan ze tegenover het thema ‘contractuitbreiding’, wat kenmerkt deze groep en hoe kun je ze het beste bereiken?​​ Stem je verhaal en de manier waarop je dit brengt zo goed mogelijk af op hun behoefte.​

Je kunt denken aan drie belangrijke groepen:

  • Zorgmedewerkers op de vloer​ – Doel is hen aan het denken te zetten, voorzien van de juiste informatie en actief ondersteunen bij eventuele interesse.
  • AanspreekpuntenDegenen die aanspreekpunt (kunnen) zijn van een zorgmedewerker met interesse voor een groter contract zoals managers, roosteraars en HR medewerkers​. Spelen cruciale rol bij contractvergroting; hun reactie bepaalt het succes.
  • Bestuur en centrale staf​ – Degenen die de strategische richting en prioriteiten bepalen, en de benodigde mensen en middelen ter beschikking stellen.

Hoe zorg je dat het verhaal beklijft?

Contractuitbreiding begint met bewustwording. Een goed verhaal is stap één, maar zorgen dat dat verhaal ook daadwerkelijk gaat beklijven, is minstens zo belangrijk. De organisatie moet het verhaal gaan “doorleven”.​ Wij adviseren drie manieren om dat te doen: laat het verhaal consistent terugkomen in alle activiteiten rondom contractuitbreiding, zet ambassadeurs in en gebruik inspirerende materialen zoals succesverhalen.

Voortgang monitoren

Wij meten de verandering in bewustwording van de medewerkers zowel aan het begin als aan het einde van het traject. Voorbeelden van de stellingen die wij hiervoor gebruiken zijn: “Ik heb in de afgelopen maanden bewust erbij stil gestaan of contractuitbreiding iets voor mij is” en “We hebben in de afgelopen 6 maanden in mijn team gesproken over contractuitbreiding”.​

Voorbeelden

Beschikbare communicatiemiddelen tijdens een HPP verandertraject (klik op de afbeelding):