Eerste reacties vanuit pilotscholen over plannen rondom voltijd- en meerurenbonus

Er is veel te doen om de plannen voor een voltijd- en meerurenbonus in het onderwijs en de zorg. Wij schreven er een opiniestuk over: ‘Waarom de voltijdbonus niet volstaat’. Daarnaast vroegen we onderwijspersoneel hoe zij denken over deze bonus.

15 november 2022

Pilot in primair onderwijs

Sinds juni 2022 zijn we bezig met onze tweede pilot in het primair onderwijs. Hieraan doen drie schoolbesturen en negen scholen mee. Insteek is om in nauwe samenwerking met het veld tot een schaalbare aanpak te komen die breed ingezet kan worden in de PO-sector. Deze pilot wordt in december 2022 afgerond.

Beloning is een belangrijk onderdeel van onze activiteiten: het thema komt onder andere aan bod in de enquête voor leerkrachten, vormt onderdeel van Dialoogsessies met teams en komt terug in de informatiepakketten voor leerkrachten en schoolleiders. Daarvoor wordt onder andere de WerkUrenBerekenaar ingezet, een online tool die het makkelijk maakt inzicht te krijgen in wat meer werken oplevert.

 

Resultaten van de mini-enquête

Gezien de link tussen deze pilot urenuitbreiding en de plannen van het ministerie van OCW rondom een eventuele voltijd- of meerurenbonus hebben wij betrokken besturen, schoolleiders en onderwijsprofessionals in een korte enquête gevraagd naar hun mening over deze plannen.

115 leerkrachten en 30 OOP’ers (Onderwijs Ondersteunend Personeel, red.) gaven 8 en 9 november hun mening over de voltijd- en meerurenbonus. In deze groep bevonden zich 81 in deeltijd werkende leerkrachten.

De volgende resultaten komen uit deze groep:

  • 7% van de in deeltijd werkende leerkrachten (7) is sowieso bereid om voltijd te gaan werken bij het introduceren van een voltijdbonus; 14% staat daar misschien voor open, 79% staat daar niet voor open. De meeste belangstelling zien we bij leerkrachten die nu tussen de 30-35 uur werken.
  • 16% van in deeltijd werkende leerkrachten (15) is sowieso bereid om meer te gaan werken bij het introduceren van een meerurenbonus (gemiddeld 10,7 uur); 33% staat daar misschien voor open (gemiddeld 6,1 uur); 51% staat daar niet voor open. De meeste belangstelling zien we bij leerkrachten die nu tussen de 20-24 uur werken.
  • Schoolleiders en bestuurders hebben grote bedenkingen bij het plan: waar komt de formatieruimte en/of het budget vandaan? Wat zijn de voorwaarden waaraan moet worden voldaan? Wat gebeurt er met leerkrachten in voltijd of degenen die net meer zijn gaan werken? Er zijn twijfels over de eenzijdigheid van deze oplossing.