Zorginstelling Rosengaerde in Dalfsen

'Jouw contract, een bewuste keuze'

Tijd voor cupcakes! We hebben een intensief verandertraject afgerond bij Zorgcentrum Rosengaerde in Dalfsen. We werkten de afgelopen zes maanden nauw samen om contractuitbreiding als oplossing voor de personeelstekorten op de kaart te zetten.

4 november 2022

Het traject ‘Jouw contract, een bewuste keuze’ ging van start binnen de organisatieonderdelen Zorg Thuis, Verpleeghuis, Aanleunwoningen en Team Welzijn. We focusten op het vergroten van bewustwording onder medewerkers over hun contractgrootte. Daarnaast gaven we handige informatie over wat meer uren werken hen (financieel) kan opleveren.

Door binnen het eigen team de dialoog aan te gaan én samenwerking te zoeken met andere teams bleek veel mogelijk. Rosengaerde onderzoekt de mogelijkheden van langere diensten ten gunste van gezonde roosters en stimuleert medewerkers te werken buiten het eigen team. Het was een interessante, leerzame tijd waarin ook waardevolle contacten zijn gelegd met een andere organisatie om ervaring uit te wisselen. We zien veel enthousiasme om met de aanpak door te gaan en te borgen in de organisatie, onder meer in samenwerking tussen M&O en de managers en teamregisseurs.

Wij willen iedereen bij Rosengaerde erg bedanken voor de zeer prettige samenwerking!