Hoe scholen het lerarentekort kunnen aanpakken met urenuitbreiding

Veel Amsterdamse scholen kampen met zieke leerkrachten en hebben moeite om vervanging te regelen, schrijft het Parool. Het lerarentekort is een van de grootste uitdagingen waar het primair onderwijs mee te maken heeft. Zeker nu het griepseizoen zijn intrede doet.

13 november 2023

Sommige scholen overwegen zelfs een vierdaagse lesweek of het inzetten van dure uitzendkrachten.

Oplossing

Er is ook een andere oplossing mogelijk: urenuitbreiding voor huidige leraren en onderwijsondersteunend personeel.

Uit een pilot van Het Potentieel Pakken (HPP) blijkt dat er interesse is onder onderwijsprofessionals om meer uren te werken, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Denk bijvoorbeeld aan meer flexibiliteit, een beter takenpakket en een goede balans tussen werk en privé.

In dit eindrapport zijn kansen en belemmeringen rondom urenuitbreiding in het primair onderwijs uiteengezet.