Nieuwe proeftuin ‘Financieel welzijn van medewerkers’

Pak jouw rol als werkgever!

Een groeiend aantal medewerkers, veelal met kleine contracten (minder dan 25 uur), is financieel kwetsbaar. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld financiële problemen en stress. Ook werkgevers kunnen hiervan gevolgen ondervinden, zoals bijvoorbeeld verzuim en een lagere kwaliteit van dienstverlening. Hier stappen in zetten is dus een win-win situatie voor beide partijen.

Wil jij aan de slag met het financieel welzijn van jouw medewerkers? Goed nieuws! We starten een nieuwe proeftuin, waarbij jij als werkgever jouw rol kunt pakken om het financieel welzijn van jouw medewerkers te vergroten.