Aan de slag met het financieel welzijn van jouw medewerkers?

Pak jouw rol als werkgever!

Een aanzienlijk aantal medewerkers is financieel kwetsbaar door een combinatie van relatief kleine contracten en lage salarissen. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld financiële problemen en stress. Ook werkgevers kunnen hiervan gevolgen ondervinden, zoals bijvoorbeeld verzuim en een lagere kwaliteit van dienstverlening. Hier stappen op maken is dus een win-win situatie voor beide partijen.

Wil jij aan de slag met het financieel welzijn van jouw medewerkers? Goed nieuws! We starten een nieuwe proeftuin, waarbij jij als werkgever jouw rol kunt pakken om het financieel welzijn van jouw medewerkers te vergroten.