Den Haag erkent de ernst van de personeelstekorten in de zorg, maar mist praktische oplossingen 

Tijdens een recent debat over de arbeidsmarkt in de zorg benadrukten Kamerleden de kritieke situatie van de stijgende personeelstekorten, met een verwachte 195.000 vacatures tegen 2033. Maar de vraag is: onderneemt de Kamer voldoende actie? En welke oplossingen liggen binnen handbereik? 

11 maart 2024

Deeltijdcontracten: onderbenut potentieel 

Kamerlid Judith Tielen (VVD) belichtte terecht het onderbenutte potentieel van de vele zorgmedewerkers met kleine deeltijdcontracten. Ze stelde dat meer uren werken mogelijk is door andere roosters te introduceren, zoals langere diensten van 10 tot 12 uur. Ze vroeg minister Helder hier een toezegging in te doen, maar die bleef uit. Uit onze praktijkervaring weten we dat 40% van de zorgmedewerkers openstaat voor een contractuitbreiding. Hun belangrijkste voorwaarde is het behoud van een prettig en gezond rooster. Een belangrijk punt dus, van Kamerlid Tielen. 

Toch zien wij dat de zorgorganisaties hier primair aan zet zijn. Zij zijn het die de veranderingen, zoals langere diensten, praktisch moeten implementeren. Dat is een uitdaging, gezien de piekmomenten in de zorgvraag.