Over de organisatie

Waar we vandaan komen

Kleine banen, grote tekorten

HPP-oprichter Wieteke Graven, destijds partner bij adviesbureau McKinsey, publiceerde in 2018 het Power of Parity-rapport. Daaruit bleek een opmerkelijke mismatch.

Nederland is wereldkampioen deeltijdwerken, maar heeft tegelijk grote, groeiende personeelstekorten. Het rapport liet zien dat de tekorten in de zorg en het onderwijs – in theorie – konden worden opgelost als vrouwen met een kleine deeltijdbaan één uur per week extra zouden werken. En dat meer werken voor werknemers met een klein contract een belangrijke stap naar financiële zelfredzaamheid kan zijn.

Deze tegenstelling is de afgelopen jaren alleen maar vergroot. Personeelstekorten bereikten een recordhoogte terwijl de gemiddelde deeltijdfactor amper steeg. De teller stond in september 2022 op 143 vacatures per 100 werkzoekenden. Het Centraal Planbureau (CPB) schat in dat tussen 9 en 15 procent van alle huishoudens financieel moeilijk kan rondkomen. Tegelijk willen 521 duizend ‘onderbenutte deeltijdwerkers’ meer uren werken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Contractuitbreiding is een belangrijke oplossing…

Contractuitbreiding helpt de personeelstekorten terugdringen én is gunstig voor de financiële zelfredzaamheid van werknemers. Zeker in deze tijden van hoge inflatie.

… en het potentieel is er

Het potentieel is er – op papier. Vooral bij werknemers met een kleine deeltijdbaan. In de zorg heeft bijvoorbeeld de helft van de medewerkers een baan van minder dan 25 uur. En ons werk in de praktijk bevestigt het beeld dat een aanzienlijk deel van de medewerkers open staat voor een groter contract: ~15% zou sowieso meer uren willen werken, ~25% onder de juiste voorwaarden. “Werkplezier” en “het moet voldoende lonen” zijn daarbij de meest genoemde redenen.

Geen laaghangend fruit

“Meer werken” heeft terecht prioriteit voor alle partijen, van overheid tot sociale partners, maar is zeker geen laaghangend fruit. Deeltijd zit diepgeworteld in het Nederlandse systeem en onze samenleving is erop ingericht, van de infrastructuur rond kinderopvang en verlofregelingen tot ons belastingstelsel. Heel langzaam verandert dit. De grote vraag is wat het effect zal zijn van deze systemische veranderingen.

Zo’n ingesleten norm kantelen kost tijd, focus en een lange adem. Ook binnen organisaties. Niet eenvoudig voor instellingen die in een negatieve spiraal zitten van tekorten, overvraagde medewerkers, dure flexkrachten en oplopende werkdruk. Met daardoor hoog verzuim en verloop en nog meer tekorten. Deze situatie lijkt een voorbode voor wat ons te wachten staat op de arbeidsmarkt in de komende jaren.

Zo maken wij het verschil

Als organisatie ligt onze focus nu op de kansen rondom grotere contracten. Na een succesvolle start in de zorg hebben we nu initiatieven binnen het primair onderwijs, de kinderopvang en thuisondersteuning.

Allereerst begeleiden we organisaties en sectoren bij grootschalige verandering om contractuitbreiding te realiseren. Met een veranderaanpak op maat en ondersteuning bij de uitrol en opschaling. Dit doen we onder andere met intensieve verandertrajecten bij zorginstellingen, bootcamps in de zorg en het primair onderwijs en een proeftuin in de kinderopvang.

Daarnaast vinden we onze kennis en ervaring vastleggen en breed delen belangrijk, zodat zoveel mogelijk partijen daar profijt van hebben. Systemische issues die we tegenkomen zetten we op de kaart bij de relevante spelers.

In alles wat we doen:

  • Werken we op basis van data en feiten 
  • Leggen we nadruk op actie en doen.  
  • Betrekken we de gehele organisatie, van werkvloer tot bestuur. 
  • Sturen we scherp op impact  
  • Bieden wij intensieve ondersteuning bij verandering. 

HPP als organisatie: ‘Practice what we preach’

Bij HPP werken we volgens dezelfde principes die we uitdragen. We combineren onze missie met ambitie en professionaliteit. Ons team maakt HPP: we streven ernaar dat binnen HPP de allerbeste mensen op hun allerbest kunnen zijn. We investeren in onze organisatie en de professionele ontwikkeling van ons team. Zo zetten we onze expertise optimaal in en vergroten we onze impact.

We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe, gemotiveerde en ambitieuze collega’s, die willen bijdragen aan onze missie en activiteiten. Wil jij deel uitmaken van onze gedreven organisatie, kijk dan bij de vacatures of neem contact op! We maken graag kennis met je.