‘Empower her’: inzichten uit panelgesprek op Amerikaanse ambassade

De American Chamber of Commerce in Nederland (AmCham) organiseerde 1 november een verhelderend panelgesprek over de economische empowerment van vrouwen.

2 november 2023

HPP-oprichter Wieteke Graven bevond zich tijdens dit boeiende gesprek in uitstekend gezelschap minister minister Van Gennip (SZW), Natalia Wallenberg (Chief Human Resources bij Ahold Delhaize), en Jeroen Tiel (CEO van Randstad Nederland).

Het was een bijzondere gelegenheid voor HPP om ons verhaal te delen en bij te dragen aan deze belangrijke discussie.

Cultuuromslag

Dat we nog een lange weg te gaan hebben als het gaat om gendergelijkheid, daar waren alle panelleden het wel over eens.

Minister Van Gennip

Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belichtte het Nederlandse beleid dat gericht is op het creëren van gelijke kansen en het vergroten van de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Ze benadrukte het belang van een cultuuromslag en onderstreepte dat diversiteit niet alleen gaat om mensen aan tafel uitnodigen, maar ook echt naar hen luisteren. “Ook al lijken ze niet op jou, ook al ben je het niet met ze eens. Zo haal je nieuwe skills en nieuwe perspectieven binnen. En neem je betere besluiten.”

Economische empowerment verschilt per context

Wieteke benadrukte dat economische empowerment van vrouwen verschillende betekenissen kan hebben. In Nederland is er aanzienlijke ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies en een serieuze loonkloof. HPP focust echter op de positie van (vrouwelijke) medewerkers in sectoren zoals gezondheidszorg, kinderopvang en primair onderwijs.

In deze sectoren, waar lonen relatief laag zijn, werken veel vrouwen in deeltijd. Opvallend, gezien de personeelstekorten in deze sectoren. Een treffend voorbeeld is de Nederlandse gezondheidszorg, waar ondanks een tekort van meer dan 50.000 werknemers, de gemiddelde arbeidsuren per week slechts ongeveer 24 bedragen. Hier liggen kansen voor verbetering.

Verandering op drie gebieden

Wieteke benadrukte de noodzaak van verandering op drie belangrijke gebieden. Verandering vereist systemische aanpassingen (beleidshervormingen), en het doorbreken van conventionele normen, zoals de 20-urige werkweek. Werkgevers spelen een sleutelrol in het bevorderen van economische empowerment.

Veelbelovende resultaten

Werkgevers kunnen aan meerdere knoppen draaien om de financiële gezondheid van (vrouwelijke) medewerkers te verbeteren, aldus Wieteke. Hoe? Door met hen in gesprek te gaan, hun behoeften te begrijpen en flexibiliteit te bieden.

Dit kan leiden tot aanzienlijk positieve resultaten. Zo verhoogde in een recente HPP-pilot in de kinderopvang maar liefst 19% van de werknemers hun contracturen met gemiddeld 5 uur per week. In een andere pilot in een groot ziekenhuis verhoogde 10% van de werknemers hun contracturen.

Tastbare vooruitgang

Wieteke benadrukte het belang van samenwerking tussen organisaties en de overheid om aanzienlijke vooruitgang te boeken. Hoewel werkgevers een belangrijke rol spelen, vereist verandering focus, de juiste mensen en toegewijde middelen. De weg naar economische empowerment van vrouwen in Nederland is zeker nog niet afgerond, maar tastbare vooruitgang wordt geboekt.

Het evenement bood een inspirerende gelegenheid om ideeën te delen en actie te ondernemen voor de economische empowerment van vrouwen. US Embassy The Hague en AmCham, bedankt voor deze inspirerende discussie!

 

ambassadeur Shefali Razdan Duggal
ambassadeur Shefali Razdan Duggal
Wieteke Graven in gesprek met Jeroen Tiel, CEO Randstad Nederland

Fotocredit: American Chamber of Commerce in the Netherlands