Of meer werken loont? Dat scheelt per persoon, zoek het voor jouw situatie uit

Arjen Lubach stelde in De Avondshow het probleem van de hoge marginale druk in Nederland aan de kaak. Dat betekent dat mensen die meer gaan werken soms nauwelijks of zelfs minder overhouden, omdat ze minder toeslagen krijgen of meer belasting moeten betalen. Lubachs uitspraken zijn relevant, maar het is belangrijk om te nuanceren. Hij zoomt in op individuele situaties in een minderheidsgroep, maar dit geldt niet voor iedereen.

20 september 2023

In de meeste gevallen loont meer uren werken wel degelijk. Het is dus allereerst van belang dat werknemers goed uitzoeken wat meer werken voor hén betekent. Elke persoonlijke situatie is immers anders. Bovendien heeft meer werken ook positieve implicaties voor pensioen en ontwikkelmogelijkheden. Daar gaat Lubach verder niet op in.

Onbedoelde effecten

Het Nederlandse toeslagensysteem is ingewikkeld en kan onbedoelde effecten hebben. Zo kan het zijn dat iemand die meer gaat werken er netto niet veel op vooruit gaat, of zelfs achteruit. Dat komt doordat de toeslagen afhankelijk zijn van het inkomen en het aantal uren dat iemand werkt. Als iemand meer gaat verdienen, kan hij of zij minder of geen recht meer hebben op bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget. Ook kan iemand in een hogere belastingschijf terechtkomen.

Wat houd je netto over?

Daarom is het belangrijk om als werknemer zelf goed uit te zoeken wat meer werken oplevert, bijvoorbeeld met de WerkUrenBerekenaar, een gratis rekentool die laat zien hoeveel je netto overhoudt als je meer of minder gaat werken.

Een belangrijke eerste stap, die vaak niet gezet wordt door medewerkers in bijvoorbeeld de zorg. Uit ons onderzoek onder meer dan 4000 zorgmedewerkers blijkt namelijk dat slechts 1 op de 5 (19%) medewerkers wel eens uitgezocht heeft wat meer werken financieel oplevert. Toch gelooft maar 1 op de 3 (31%) van de medewerkers dat meer werken financieel aantrekkelijk is. Er zijn dus nog heel wat (onterechte) overtuigingen die hier ook een rol spelen.

Financieel bewustzijn

De overheid moet daarom bijdragen door het vergroten van het financieel bewustzijn van mensen, bijvoorbeeld via publiekscampagnes en toegankelijke informatie over de financiële gevolgen van meer werken, zoals de WerkUrenBerekenaar. Tot slot, al is dit er een van de lange adem: zet ook in op broodnodige hervorming van het ingewikkelde fiscaal stelsel.

Foto: Pixabay via Pexels