06/20 SER rapport: Zorg voor de toekomst

In de verkenning ‘Zorg voor de toekomst: over de toekomstbestendigheid van de zorg’ van de Sociaal Economische Raad (SER) gericht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is onder andere aandacht tekort voor personeelstekort in de zorg. Eén van de oplossingen volgens de SER is dat de werkenden in de zorg in staat moeten worden gesteld om meer uren per week te werken. Hierbij wordt uitgebreid gerefereerd naar het rapport uitgebracht door Het Potentieel Pakken ‘De kansen rondom grotere deeltijdbanen in de zorg’.

(Pagina 158, 183 en 184)