Fleur Agema (PVV) verklaart zorgtekort topprioriteit

Dé topprioriteit van Fleur Agema (PVV) als minister van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: het personeelstekort in de zorg. Dat benadrukte ze in de hoorzitting met de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

“De prognose voor het jaar 2033 laat een duizelingwekkend tekort van bijna 200.000 zorgmedewerkers zien”, zegt Agema.

Dat kan worden opgelost door de administratielast te verlagen, verwacht Agema. Naast structurele maatregelen van de overheid, kunnen werkgevers een cruciale rol spelen bij het verlichten van de krapte.

De huidige situatie: kansen voor meer uren

In de zorg zijn kleine deeltijdcontracten de norm: ruim een half miljoen contracten is voor 24 uur of minder. Dat is lager dan het Nederlandse gemiddelde. Dit terwijl veel deeltijders wél meer willen werken. Inflexibele roosters en weerlegbare overtuigingen zijn bekende belemmeringen. Werkgevers kunnen hierop inspelen door contractuitbreiding aantrekkelijker te maken.

Werkgever speelt belangrijke rol

Werkplezier is de sleutel tot meer uren. Voor medewerkers die openstaan voor meer uren zijn een prettig en gezond rooster, aandacht van hun leidinggevende en eigen regie belangrijke voorwaarden. Als werkgever heb je directe invloed op al deze aspecten. En je kunt er morgen al mee aan de slag! Contractuitbreiding kost wel tijd, focus en een lange adem, zeker in een sector waar bezettingsproblemen dagelijkse realiteit zijn.

De deeltijdnorm doorbreken: concrete stappen

De deeltijdnorm is hardnekkig, maar doorbreekbaar. Door contractuitbreiding tot prioriteit te maken en hierover met medewerkers in gesprek te gaan, kunnen werkgevers stappen zetten. Dit vergroot de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers, en verlaagt verzuim en verloop.

Waar te beginnen? Onze aanbevelingen voor werkgevers

  • Maak grotere contracten een prioriteit. Medewerkers voelen zich zelden door hun werkgever gestimuleerd meer te werken, blijkt uit ons onderzoek onder ruim 8000 zorgmedewerkers. Integreer contractuitbreiding in HR-beleid en – processen.
  • Ga in gesprek met medewerkers en stel de open vraag: wat heb jij nodig om meer uren te maken? (Stel niet de gesloten vraag: ‘wil je meer werken?’)
  • Versterk financieel bewustzijn – Veel medewerkers zijn zich niet bewust van de financiële voordelen van meer werken of hebben een verkeerd beeld. Verspreid de juiste informatie.
  • Kleine stappen, groot effect – Denk klein. Niet iedereen hoeft fulltime te werken. Extra uren, ook 2 tot 4, leveren al winst op. Bied maatwerk in roosters en faciliteer flexibiliteit.
  • Open dialoog binnen teams – Teams hebben vaak impliciete afspraken over wie wanneer werkt. Soms hebben die onbedoelde negatieve gevolgen voor het hele team. Durf die te benoemen. Kijk ook creatief naar zorgmomenten. Zo lukt het vaak toch om tot langere diensten te komen.

Systemische veranderingen voor duurzame verbetering

Naast acties op de werkvloer, zijn structurele veranderingen nodig in ‘het systeem’. Voldoende en betaalbare kinderopvang en een eenvoudiger fiscaal stelsel helpen bijvoorbeeld. Maar het is algemeen bekend dat het lang duurt om systemische verandering te realiseren. Eén van de voordelen van contractuitbreiding mogelijk maken: dat kan per direct.

Meerwaarde van contractuitbreiding

Werken aan contractuitbreiding pakt niet alleen personeelstekorten aan. Door de medewerkers centraal te stellen, verbetert ook de betrokkenheid, verlagen verzuim en verloop, en wordt de financiële positie van medewerkers versterkt. Dit maakt het een waardevolle strategie voor zorginstellingen.

Conclusie

Het verhogen van de deeltijdfactor is een effectieve oplossing om personeelstekorten in de zorg aan te pakken. Werkgevers kunnen hier direct mee aan de slag. Door talent en ervaring van je eigen medewerkers beter te benutten, kun je als werkgever tekorten terugdringen en je medewerkers financieel vooruit te helpen. Dit levert dus niet alleen voordelen op voor de sector, maar ook voor de medewerkers zelf. Het is een complexe uitdaging, maar er is meer mogelijk dan je denkt om Nederland beter te laten werken.