Leefbaar loon door meer uren

De Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG) hield deze week haar actiebijeenkomst. Met meer dan vijftig bedrijven en overheidsorganisaties zet de NCFG zich in om de financiële gezondheid van haar medewerkers en klanten te verbeteren. Het doel is het aantal huishoudens met financiële problemen halveren in 2030.

4 juli 2024

Werkgevers hebben baat bij financieel gezonde medewerkers en kunnen tegelijkertijd hier ook echt een groot verschil in maken. Een kwart van de huishoudens is financieel kwetsbaar, een kwart is zelfs financieel ongezond (bron: Deloitte, 2021).

De focus van NCFG ligt op het bespreekbaar maken van geldzorgen en het tijdig aanbieden van hulp.

Kansen aan de ‘voorkant’

De noodzaak van structurele oplossingen wordt extra duidelijk in sectoren met veel kleine contracten en lage lonen. Daar kunnen werkgevers veel aan de ‘voorkant’ doen, voordat geldproblemen ontstaan.

In sectoren zoals zorg, thuisondersteuning, schoonmaak en kinderopvang is meer dan de helft van de medewerkers financieel kwetsbaar.

“Een leefbaar inkomen is de basis voor een gezonde financiële situatie”, benadrukt Wieteke Graven, oprichter en voorzitter van Het Potentieel Pakken.

Wachten is niet nodig

“Als werkgever kun je aan meerdere knoppen draaien. De lonen worden bepaald aan de CAO-tafels, maar aan het aantal werkuren kun je wél veel doen“, zegt Graven. “Door voldoende werkuren te bieden voor een leefbaar inkomen, kun je problemen voorkomen voordat ze ontstaan.”

“Werkgevers reageren vaak op financiële problemen van werknemers, in plaats van proactief contracten met voldoende uren aan te bieden,” vervolgt Graven. “Uit onderzoek van Het Potentieel Pakken blijkt dat zo’n 40 procent van de werknemers openstaat voor meer uren, mits goed geregeld. Uitbreiding van contracturen, met aandacht voor werkplezier en roosters, kan een deel van de oplossing zijn. Dat betekent een win-win situatie voor medewerkers én werkgevers in een arbeidsmarkt die grote uitdagingen kent.

“De crux zit in uitvoering”, zegt Graven. “Je moet het in je organisatie van de grond krijgen. Dat vraagt om een duidelijke visie, betrokkenheid van alle partijen en de juiste interventies, met véél aandacht voor implementatie. Dit is niet eenvoudig, maar het kan wel.”

Voor meer informatie en ondersteuning: info@hetpotentieelpakken.nl