06/20 Zorgvisie VNO-NCW en MKB Nederland: Vitale mensen, slimme zorg

In de nieuwe zorgvisie van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland wordt de mogelijkheid en noodzakelijkheid van het uitbreiden van deeltijdbanen in de zorg uitvoering besproken. Dit rapport verwijst eveneens naar de onderzoeksinzichten in de zorg van Het Potentieel Pakken.

(Pagina 14)