07/20 Kamerbrief reactie IBO Deeltijd

In de lijst van vragen en antwoorden met betrekking tot de kabinetsreactie over Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk (Kamerstuk 29544-1006) wordt meerdere malen gerefereerd naar Het Potentieel Pakken. Het kabinet spreekt steun uit voor het de aanpak van de stichting voor de onderwijs en zorg sectoren, sectoren die beiden grote tekorten kennen.

“….Daarnaast voert het kabinet aanvullend beleid voor de sectoren zorg en onderwijs. Voor beide sectoren geldt een tekort aan personeel als één van de grootste opgaven. In beide sectoren is het verhogen van de deeltijdfactor onderdeel van de aanpak. Daarbij gaat het vooral ook om de vraag hoe meer uren werken aantrekkelijker gemaakt kan worden. Het kabinet steunt voor beide sectoren de aanpak van stichting “Het Potentieel Pakken”

(Pagina 11, 18, 22 en 33)