Sociale ondernemers als katalysator voor arbeidsmarktvernieuwing: terugblik op het HPP-event

Hoe kunnen sociale ondernemers bijdragen aan systemische verandering op de arbeidsmarkt? Die vraag stond 1 februari centraal tijdens de HPP-lezing in Huis Bartolotti in Amsterdam. Het evenement, getiteld ‘Social entrepreneurs and systems change in the Dutch labour market’, werd georganiseerd door stichting Het Potentieel Pakken (HPP).

5 februari 2024

Het evenement bracht een diverse groep van experts, beleidsmakers, investeerders en sociale ondernemers samen om te reflecteren op de uitdagingen en kansen voor sociaal ondernemers in de Nederlandse arbeidsmarkt. Het doel was om te leren van elkaars ervaringen, best practices te delen en samenwerking te stimuleren.

Mismatch

Christiaan Schakel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opende met een helder overzicht van de arbeidsmarktdynamiek, waarbij hij de kloof tussen vraag en aanbod, de mismatch van vaardigheden en de ongelijkheid van kansen aanstipte. Hij benadrukte dat sociale ondernemers bruggen kunnen bouwen.

Groeistrategieën van sociale ondernemingen

Highlight van het event was de keynote van Brian Trelstad, senior lector aan Harvard Business School en een autoriteit op het gebied van sociale ondernemingen.

Hij deelde zijn inzichten over de verschillende groeistrategieën van sociale ondernemingen, variërend van het repliceren van succesvolle modellen tot het beïnvloeden van het systeem. Met zijn analyse bood hij een raamwerk voor het balanceren van sociale impact met financiële bestendigheid.

Ervaringen uit de praktijk

Vervolgens vond een dynamisch panelgesprek plaats, onder leiding van Marguerite Soeteman-Reijnen, alumna van de Harvard Business School. Zij stelde prikkelende vragen aan de panelleden, die elk een uniek perspectief boden op de rol van sociale ondernemers in de arbeidsmarkt.

Mark Hillen, medeoprichter van Social Enterprise NL, schetste het landschap van sociale ondernemingen in Nederland en de uitdagingen waar zij mee te maken hebben.

Han Rahimi, directeur van We’RHERE vertelde over zijn ervaringen met het creëren van werkgelegenheid en empowerment voor vluchtelingen.

Wieteke Graven, voorzitter van HPP, deelde haar visie op het potentieel van deeltijdwerkers in de arbeidsmarkt en de impact van HPP.

 

Het evenement werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel, waar de deelnemers de gelegenheid hadden om verder te praten en nieuwe contacten te leggen.

Social entrepreneurs and systems change in the Dutch labour market’ was een geslaagde bijeenkomst die de kracht en het potentieel van sociale ondernemers liet zien. Want alleen samen kunnen we een arbeidsmarkt creëren die werkt voor iedereen.