11-11-2021 Eerste webinar ‘Deeltijd  in het onderwijs’

Je hebt binnen je organisatie vast al veel gedaan aan het oplossen van de personeelstekorten: inzetten op werving, zij-instromers, het terugbrengen van verzuim en verloop. Maar heb je wel eens gedacht aan het vergroten van contracten onder bestaande medewerkers? Gezien het feit dat de gemiddelde contractgrootte voor onderwijzend personeel binnen het primair onderwijs 28,8 uur is, en 17% van de vrouwelijke PO-leraren een contract heeft van 20 uur of minder, lijken hier kansen te liggen. Toch hebben nog maar weinig scholen een structurele en weldoordachte aanpak rondom contractuitbreiding. En de ervaring leert: simpelweg de vraag stellen “Wil je meer werken?” levert amper resultaat op.

Deeltijd in het onderwijs is het tweede initiatief van de stichting Het Potentieel Pakken. Recent onderzoek van de PO-Raad liet zien dat 15% van de PO-leerkrachten best bereid is om meer uren te gaan werken. Toch bestaan er aan de kant van werkgevers én werknemers nog de nodige belemmeringen om dat potentieel ook daadwerkelijk te realiseren. In een proeftuin met Lucas Onderwijs in Den Haag onderzoeken we op dit moment de mogelijkheden om ook in de onderwijssector daadwerkelijk contractuitbreiding te realiseren.

De eerste inzichten uit deze proeftuin komen aan bod in het webinar dat 11 november plaatsvindt in samenwerking met Randstad.

Voor onderwijsinstellingen in het primair onderwijs
Het webinar richt zich op bestuurders, directeuren, HR professionals en leerkrachten uit het primair onderwijs die meer willen weten over contractuitbreiding in het onderwijs of hier actief mee aan de slag willen gaan.

Het programma
Van 13.00 – 14.30 deelt Het Potentieel Pakken haar kennis en ervaring over wat werkt én niet werkt. Aan bod komen onder andere:

  • De voordelen van contractuitbreiding voor medewerker, leerling en organisatie.
  • Inzicht in potentieel, belemmeringen en oplossingen.
  • Details over een traject van Het Potentieel Pakken.
  • Eerste tips om als organisatie met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Het webinar is digitaal te volgen vanuit de eigen locatie.

Aanmelden?
Aanmelden kan via een mail aan: tamara.petter@nl.randstad.com. Kort van te voren ontvang je een digitale uitnodiging voor het webinar.

Klik hier voor meer informatie over het thema ‘Deeltijd in het onderwijs’.