Nationaal Groeifonds stimuleert arbeidsmarkt met ‘Meer uren werkt!’-subsidie

De commissie van het Nationaal Groeifonds heeft groen licht gegeven voor het voorstel ‘Meer uren werkt!’ Het programma wordt geleid door het platform Future of Work van de Universiteit Utrecht en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

18 maart 2024

Doel: een cultuuromslag

Doel is de uitdaging van de krappe arbeidsmarkt beter aanpakken.

Dit programma streeft ernaar om hindernissen weg te nemen voor mensen die meer willen en kunnen werken, en een cultuurverandering teweeg te brengen, waarbij parttimers worden gestimuleerd om meer uren te werken.

Kansrijk

De krapte op de arbeidsmarkt raakt ons allemaal. Door personeelstekort kunnen kinderen soms niet naar school of kinderopvang, en blijven de wachtrijen in de zorg bestaan. Het wijdverbreide parttime werken draagt bij aan deze problemen.

‘Meer uren werkt!’ valt op door een langdurige, integrale benadering, gericht op diverse groepen parttimers, en het toepassen van bewezen interventies en aandacht voor bijkomende effecten.

Deze nieuwe stap in de goede richting biedt een mooie kans om het thema contractuitbreiding met een grote groep partners verder te brengen. De diepgewortelde deeltijdnorm ombuigen vergt tijd, focus en lange adem. We zijn blij dat op dit kansrijke thema nu stappen gezet gaan worden.