Contractuitbreiding draagt bij aan bestaanszekerheid, bal ligt bij werkgevers 

De miljarden die het demissionaire kabinet uittrekt zijn een mooie stap om de koopkracht van kwetsbare huishoudens te verbeteren. Maar er schuilt ook veel potentieel in het vergroten van kleine deeltijdbanen. Aangezien werkplezier de nummer één reden is voor contractuitbreiding, zijn vooral werkgevers aan zet. 

 19 september 2023

‘Werkende armen’ worden vaak over het hoofd gezien; mensen die rond het minimumloon verdienen. Bijna 1 op de 10 huishoudens heeft moeite om financieel rond te komen. Een verontrustende realiteit die steeds meer Nederlanders treft.   

Grotere contracten zijn belangrijk voor financiële gezondheid. Maak van contractuitbreiding een prioriteit, van overheid tot werkgever. Er valt vooral veel te winnen in sectoren waar kleine deeltijdbanen de norm zijn. In de zorgsector heeft bijna de helft van de 1,3 miljoen medewerkers een contract van 24 uur of minder. Veel deeltijders met een klein contract willen graag meer uren werken. Maar praktische belemmeringen (en overtuigingen) staan vaak in de weg. Terwijl er kansen genoeg zijn om contractuitbreiding te realiseren.

Werkgever speelt belangrijke rol

Gelukkig kan één partij direct flink bijdragen aan de oplossing: de werkgever. Werkplezier is voor de meeste medewerkers dé motivatie voor urenuitbreiding. Belangrijke voorwaarden zijn een prettig, gezond rooster en inspraak in het rooster. Zaken die werkgevers direct beïnvloeden. Contractuitbreiding kost wel focus, tijd en een lange adem. Dat is niet eenvoudig wanneer het alle hens aan dek is om überhaupt de bezetting rond te krijgen. 

Waar te beginnen? Maak contractuitbreiding onderdeel van HR-beleid en processen. Medewerkers voelen zich zelden door hun werkgever gestimuleerd om meer te werken. Ga in gesprek: vraag wat medewerkers nodig hebben om meer te werken. Bied maatwerk en zorg voor prettigere roosters met langere diensten. Dit leidt ook tot positieve bijvangst op betrokkenheid, tevredenheid, minder verzuim en verloop. 

Financieel bewustzijn

Daarnaast is het vergroten van financieel bewustzijn van belang. Veel medewerkers in de zorg, kinderopvang en het onderwijs weten niet wat de financiële gevolgen zijn van meer werken, of hebben er een verkeerd beeld van. Hier ligt een taak voor de overheid, bijvoorbeeld via publiekscampagnes. 

Systemische veranderingen

Tot slot, al is dit een van de lange adem: zet in op broodnodige systemische veranderingen zoals voldoende en betaalbare kinderopvang en een hervorming van het ingewikkelde fiscaal stelsel.  

Meer uren werken is effectief om armoede onder werkenden te verminderen. Maar daarvoor zijn wel verschillende acties nodig, op verschillende niveaus.