05-01-2022 Actie Leer Netwerk podcast ‘Van visie naar verandering’

HPP oprichter Wieteke Graven sprak als ambassadeur van ‘meer werken’ in de podcast trilogie van het Actie Leer Netwerk ‘Van visie naar verandering ’. In deel 3 van deze podcast gaat ze samen met Lea Bouwmeester in op het belang van hardop vragen stellen ten aanzien van de huidige manier van werken in de zorg.

Voor Wieteke is het doorbreken van de vanzelfsprekendheid van kleine deeltijdbanen een belangrijke missie. Niet alleen gezien de enorme krapte in cruciale sectoren zoals de zorg en het onderwijs, maar ook vanwege het grote aantal vrouwelijke werknemers dat nog steeds niet economisch zelfstandig is.

Deze diepgewortelde norm veranderen vraagt om een andere manier van denken en doen. Omdenken in mogelijkheden: met elkaar zoeken naar wat er wél kan voor medewerker, cliënt, en organisatie. Hoe dat werkt? Luister hier de podcast ‘van visie naar verandering’ https://bit.ly/3JGB4IR