17-02-2022 Economenblad ESB: Arbeidsdeelname kan en moet fors omhoog

Door Ton Wilthagen, Hoogleraar aan Tilburg University en Anthony Stigter, Secretaris arbeidsmarkt & gezondheidszorg bij VNO-NCW en MKB Nederland

In hun artikel voor Economenblad ESB geven Ton Wilthagen en Anthony Stigter aan dat de krapte op de arbeidsmarkt van vóór de coronaperiode helemaal terug is van weggeweest. De verwachting voor de komende jaren is dat er tekorten zullen zijn in (bijna) alle beroepen en sectoren. Vooral in de technische beroepen en de ICT, de zorg en het onderwijs zijn de tekorten zowel groot als structureel.

In het kort geven zij aan dat:

  • De arbeidsdeelname fors omhoog kan, met 1,5 miljoen fte.
  • Dat kan door voltijds werken te stimuleren en mensen met gezondheidsproblemen beter te faciliteren.
  • De personeelstekorten bovendien een uitgelezen kans zijn om werk doelmatiger en slimmer te organiseren.

Voltijds werken stimuleren

De lage arbeidsdeelname in fte’s wordt volgens Ton Wilthagen en Anthony Stigter vooral veroorzaakt doordat vrouwen zoveel in deeltijd werken: dat drukt het Nederlandse gemiddelde enorm. Vrouwen vinden betaald werk net zo belangrijk als mannen, maar zijn minder bereid of in staat om dat voltijds te doen. Verpleegkundigen of onderwijzers gaan meer uren werken, indien zij zicht krijgen op een aantrekkelijk rooster – én inzicht in wat dat financieel oplevert (Stichting Potentieel Pakken, 2021).

→ Lees het hele artikel hier.