15-09-2021 WRR: Kiezen voor houdbare zorg

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) publiceerde het rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak’. Hierin wordt de overheid aangedrongen om scherpere keuzes te maken om de kwaliteit van de zorg en toegankelijkheid in de toekomst te kunnen blijven waarborgen.  

De WRR benoemt het grote aantal deeltijdwerkers in de zorg en de kansen die contractuitbreiding biedt om het zorgtekort aan te pakken: volgens de WRR kunnen grotere contracten 200.000 Fte’s opleveren. Bij de huidige deeltijdfactor van 0,67 zou dat 300.000 extra medewerkers betekenen. Dat lijkt meer dan de moeite waard om op in te zetten.

Bij Het Potentieel Pakken zien we de enorme kansen die er liggen, maar ook wat voor verandering dat vraagt in denken én doen bij werkgevers en werknemers. En daarom het belang van denken in mogelijkheden.

Klik hier om het WRR rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’ te lezen.