‘Het Goede Gesprek geeft de doorslag voor urenuitbreiding’

Onderwijsgroep EduMare steekt veel energie in het terugdringen van het personeelstekort en deed mee aan de tweede HPP-pilot ‘Urenuitbreiding in het primair onderwijs’. Strategisch HRM-adviseur Pim Stalenhoef vertelt in dit interview dat hij urenuitbreiding aanvankelijk als laaghangend fruit zag.

1 maart 2023

Pilot

HPP werkte in opdracht van het ministerie van OCW van juni 2022 tot en met januari 2023 aan een belangrijk thema: een verkenning op het thema urenuitbreiding als één van de oplossingen voor het personeelstekort. Met drie schoolbesturen en negen scholen werd een integrale veranderaanpak ontwikkeld om met urenuitbreiding aan de slag te gaan.

EduMare wilde graag aan de slag met het thema. Voor de HPP-pilot waren de regiodirecteur en drie schooldirecteuren dan ook rap aan boord. Er heerste al een gevoel dat er meer te halen viel uit het vergroten van aanstellingen.