08/20 Kamerbrief Beloning zorgsector

Minister De Jonge, minister Van Ark en staatssecretaris Blokhuis informeerden in augustus de Tweede Kamer over lonen in de zorgsector. In deze brief is ook aandacht voor de tekorten op de arbeidsmarkt, waarbij onze aanpak en de oplossingsrichting ‘Roosterbooster’ uitgebreid wordt genoemd als een mogelijke oplossing voor de tekorten.

“Ook willen we de deeltijdfactor in de zorg verhogen door ondersteuning van de Stichting Het Potentieel Pakken. … Het Potentieel Pakken gaat de komende tijd verder met het uitrollen, aanscherpen en schaalbaar maken van de aanpak zodat deze niet alleen binnen proeftuinen maar door de gehele sector zorg en welzijn gebruikt kan worden.” (Pagina 21)

De HPP ‘Roosterbooster’ zijn sessies waarin planners en roosteraars belemmeringen rondom grotere contracten in kaart brengen en oplossingen uitwisselen.