Ons werk in de kinderopvang

We zijn samen met Kinderopvang werkt! – een platform van werkgevers- en werknemersorganisaties – in oktober 2022 gestart in een nieuwe sector: de kinderopvang.

Kinderopvang werkt! zoekt naar nieuwe manieren om mensen te vinden voor en te binden aan kinderopvang. Wij slaan hiervoor de handen ineen.

Ook in de kinderopvang zien wij contractuitbreiding als belangrijke oplossing voor de grote en nog steeds groeiende personeelstekorten. Daarnaast maken grotere contracten medewerkers met een klein contract financieel zelfstandiger en stijgt de kwaliteit van dienstverlening.

 

Doel van de proeftuin

We beginnen, net als in de zorg en het onderwijs, met een proeftuin. Samen met proeftuinorganisaties zullen we een aanpak ontwerpen, testen en aanscherpen. De proeftuinperiode duurt negen maanden.

Doel is contractuitbreiding realiseren. Hoe? Door medewerkers een bewuste keuze te laten maken over hun contractgrootte en grotere contracten te realiseren voor medewerkers die dit willen. Daarnaast nemen we bestaande belemmeringen weg en helpen we de organisatie bij het mogelijk maken van contractuitbreiding. De geleerde lessen uit de proeftuin delen we met alle andere kinderopvangorganisaties in de branche.

 

Wat levert dit concreet op?

HPP heeft al ervaring met proeftuinen in de zorg en het onderwijs. De uitkomsten zijn positief. Al in deze vroege fase kunnen organisaties resultaten behalen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Contractuitbreidingen;
  • Waardevolle inzichten in de eigen organisatie;
  • Veranderingen in denken en doen;
  • Aanscherpingen van beleid en processen;
  • Nieuwe vaardigheden voor betrokken medewerkers.

Een goede, intensieve samenwerking met de proeftuinorganisatie is hierbij heel belangrijk. Het beste resultaat ontstaat als er kruisbestuiving is tussen de kennis, ervaring en inzichten van beide partijen. ​